Lager doktorgrad for indianere

I juni tilbyr Universitetet i Tromsø eit doktorgradsemne spesiallaga for puebloindianarar frå Arizona State University. Fagleg ekspertise er henta inn frå fleire land og fagområde, og emnet er ope for alle interesserte ph.d.-studentar, skriv Universitetet på hjemmesidene sine. 

- Me er stolte over den føredragsrekka me tilbyr. Det kjem til å bli skikkeleg bra! lovar fagleg leiar Else Grete Broderstad ved Senter for samiske studium (Sesam). Saman med Institutt for filosofi og førstesmesterstudium (IFF) og Det juridiske fakultet (Jurfak) skal dei arrangere doktorgradsemnet "Legal and Political Approaches to Indigenous Peoples' Rights - the case of the Samis" i byrjinga av juni, skriv UiT på hjemmesidene sine.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: