-Lærlingesituasjonen i Nordland – unyansert fylkesråd

-Nordlandsbedriftene kan være stolte av å ligge på landstoppen i antall lærebedrifter til tross for en bedriftsstruktur som domineres av små og mellomstore foretak, skriver NHO Nordlands Hans Nordgård. (Illusrasjonsfoto: Norog
- Nordlandsbedriftene kan være stolte av å ligge på landstoppen i antall lærebedrifter til tross for en bedriftsstruktur som domineres av små og mellomstore foretak. Det skriver Hans Nordgård fra NHO Nordland i et tilsvare til fylkesråd for utdanning, Grete Bang.

 

 Fylkesråd for utdanning i Nordland, Grete Bang, skriver i en pressemelding (16.6.) om mangelen på læreplasser i bedriftene i Nordland. Hun sier videre at det må være et betydelig potensiale for flere lærebedrifter i vårt fylke som en logisk følge av NAV´s bedriftsundersøkelse som forteller at bedriftene i Nordland kan ansette 1775 flere dersom de hadde tilgang på riktig kompetanse.

 Nordlandsbedriftene kan være stolte av å ligge på landstoppen i antall lærebedrifter til tross for en bedriftsstruktur som domineres av små og mellomstore foretak. Derfor er det nok tvilsomt om potensialet er så stort som fylkesråden antar. 2014 var rekordår i antall formidlede til læreplasser og i 2015 er formidlingstallet på samme dato som i fjor, 12. juni, omtrent det samme. Vi skal også være oppmerksom på at lærlingeløpet varer i to år og da skulle en tro at den store økningen i fjor effektivt ville ta ned tallet for 2015. Det har så langt ikke skjedd.  Dette må innebære at det må være opprettet ytterligere læreplasser da "lærlingebeholdningen" i bedriftene er øket.

 Da blir det for unyansert å ta bedriftene i skole uten i det minste rette samme pekefinger mot kommuner og andre offentlige etater. Tallene viser at det er veldig stor forskjell mellom Nordlandskommunene og antall etablerte læreplasser. Følgelig må lærebedrift og lærlingespørsmålet løftes opp på politisk nivå og vi oppfordrer herved ordførere og rådmenn til å sjekke tallene for sine kommuner. Men dessverre er tallene bedrøvelige for de fleste Nordlandskommunene. NHO Nordland tok som kjent initiativet til møtet i Brønnøysund om lærlingespørsmålet hvor skoleledelsen i fylket var medarrangør.  Der drøftet vi felles tiltak. Med på møtet var også fylkesråden for utdanning og aller rektorene i videregående skoler i Nordland samt kandidater på partienes fylkestingslister.

 Uansett er det for mange som ikke får seg lærlingeplass og det må både bedriftene og fylkeskommunen gjøre noe med. Det er ikke greit å drive rekruttering etter kampanjemetoden i en så viktig sak, ei heller å feilplassere ansvaret. NHO Nordland tok initiativ til møtet i Brønnøysund om lærlingespørsmålet og vi oppfatter det slik at vi kom et stykke på vei.

 Det må skapes en større robusthet i lærebedriftsmiljøet og en større sikkerhet for elevene slik at de får fullført utdannelsen sin i bedrift eller etat.

Fylkeskommunen har vedtatt prisverdig gode metoder i eget anbudsregime med hensyn krav om lærlinger i anbudsgiverbedriftene, noe som forhåpentligvis raskt kan forbedre resultatene eksempelvis for motormenn og matroser.

Ungdomskullene i Nordland er for nedadgående og vi må ikke vente på at "overtalligheten" løser seg selv.

Skal Nordlands vekst utvikles må næringslivet, kommuner og skoleeier finne felles og gode løsninger.

 

Tags