Kystaksjonen planlegger konferanse

Møtet førstkommende lørdag legges selvsagt til Mehamn, siden det er der Kystaksjonen startet tidligere i år. (Foto: Wikimedia Commons)

Det varslede stiftelsesmøtet er ikke før kommende helg, men allerede nå kan Kystaksjonen melde at de legger om strategien, og planlegger en fiskerikonferanse i Tromsø i løpet av våren eller sommeren.


Da HNN intervjuet opprørsgeneralen i Kystaksjonen - Trond Einar Olaussen - for om lag tre uker siden fortalte han at de planla å ha et offisielt stiftelsesmøte i slutten av denne måneden. Dette for å dra Kystaksjonen over i mer organiserte former.

 

For hele kysten

Dette møtet er nå fastsatt til kommende lørdag.
 
- Det blir både et vanlig arbeidsmøte, og et styremøte, hvor vi utvider og får med også Nordland og Troms. Målet vårt er å gjøre litt justeringer i interimsstyret, og at Kystaksjonen skal bli en aksjon for hele kysten, sier Olaussen.

Til møtet ventes mellom 10 og 20 deltagere, og her vil det komme folk både fra Bodø, Karasjok, Vardø og Tana, blant annet.

 

En moderne organisasjon

- Vi har hatt et arbeidsmøte allerede, hvor vi har sett litt på strategien, og det viktigste for oss nå er å få politikerne på banen. Nå skal vi jobbe målrettet, og være en moderne organisasjon. Vi skal ikke lenke oss fast, sier Olaussen.

Fortsatt ser Kystaksjonen på muligheten for å ansette noen i en deltidsstilling, for eksempel som organisasjonssekretær.

- Vi har satt ned en egen arrangementsgruppe, og en «pengegruppe» som skal jobbe med å se på hvordan vi kan få inn penger. Vi ser også på mulighetene for å ha en fiskeri- eller havrettskonferanse i Tromsø. Vi har med andre ord litt «småtterier» på gang, sier den sindige opprørsgeneralen som til daglig jobber som helsesjef i Gamvik kommune.

Her kan du lese HNNs intervju med Olaussen tidligere denne måneden.

HNN intervjuet også Ap-veteran Roger Hansen da det ble klart at Norway Seafoods ville selge anlegget i Mehamn. Det finner du her. 


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: