Krever full stans av åpningsprosessen for gruvedrift på havbunnen

Energi- og miljøkomiteen fikk tirsdag overlevert et brev med 16 201 underskrifter til støtte for å stanse åpningsprosessen for gruvedrift på havbunnen i norske farvann.

Ti norske miljøorganisasjoner står bak brevet der de også krever at regjeringen jobber aktivt internasjonalt for å hindre at slik gruvedrift settes i gang.

Så langt har 23 land tatt et tydelig standpunkt mot mineralutvinning til havs og EU-parlamentet har bedt om et moratorium, altså en midlertidig stans. EUs investeringsbank har ekskludert havbunnsmineraler fra sine investeringer, mens EU-kommisjonen vil ha et forbud frem til det er bevist at utvinningen ikke vil skade marint miljø.

De får støtte fra nesten 40 næringslivsaktører inkludert Google, BMW og Storebrand som også ber om et moratorium, i tillegg til nesten 800 havforskere fra 44 ulike land.

LES OGSÅ: Forventer å gjennomføre oppkjøpet av Sydvaranger Gruve i 2023