Kommentar: - Slipp fagadministrasjonen fri

Norske myndigheter ønsker at en etablering av en samarbeidsenhet legges til Tromsø, nært Arktisk råds sekretariat. (Foto: Wikimedia Commons/Yngve Olsen Sæbbe)
- Vi må sørge for at vi skaper et debattklima som legger til rette for gode beslutninger. Det gjør vi best ved å sørge for at også de faglige vurderingene kommer til sin rett i det offentlige ordskiftet, skriver Ragni Løkholm Ramberg i denne kommentaren.


"Kommunetopper med sjokkmelding: Det nye badelandet i Tromsø er planlagt på feil sted". Denne tittelen stod å lese i Nordlys søndag. 

Kommunetoppene tilhører avdelingen jeg er byråd for, byutvikling, og var en anbefaling om hvor et nytt Tromsøbad skal plasseres. 

Vi skal treffe endelig beslutning om Tromsøbadet i løpet av ganske kort tid, og dette innspillet fra fagadministrasjonen varslet om utfordringer knyttet til trafikkavvikling, parkering og besøkstall på valgt lokasjon.

Disse innspillene burde åpenbart vært luftet for kommunestyret på et langt tidligere tidspunkt. 

På direkte spørsmål om hvorfor denne beskjeden kommer så vidt sent, er svaret fra administrasjonen til media at det ikke tidligere har vært rom for å fremme deres synspunkter. Først nå er det anledning til å komme med faglige innvendinger. 

Dette illustrerer etter min mening godt hvor ille det har vært i Tromsø-politikken. Det har ikke vært anledning til å fremme faglige innvendinger. Dersom vi ikke skaper rom og anledning til å fremme faglige innvendinger, risikerer vi at beslutninger ikke blir godt nok opplyst når de skal tas. Det tror jeg det er relativt lett å være enig om. 

Det er en hard tone i politikken - og det skal det kanskje være. Vi ser det nasjonalt, og vi ser det lokalt. Å ombestemme seg er noe i nærheten av en dødssynd for politikere. Det er lite samarbeid på tvers av partilinjer. Det er en samtale om politikk som er lite konstruktiv. Og media er heller ikke en god bidragsyter til å løfte debatten. 

I Tromsø har både Nordlys, iTromsø og NRK kritisert byrådets bruk av "fagnotat" - og etter min mening nokså rått slukt opposisjonens argument om at det ikke er en reell endring, at det er for mye sammenblanding mellom politikk og fag. Sannheten, som dagens sak og nyhetsbilde med all tydelighet viser, er det motsatte.  Og kanskje er det først i dag at opposisjon og media fullt ut forstod hva det er vi har forsøkt å gjøre gjennom endre praksis og "slippe fagadministrasjonen fri", som en deltaker på et åpent møte kalte det. 

Vi må sørge for at vi skaper et debattklima som legger til rette for gode beslutninger. Det gjør vi best ved å sørge for at også de faglige vurderingene kommer til sin rett i det offentlige ordskiftet, og at de vurderingene som ligger til grunn for posisjonens vurderinger, også er tilgjengelig for opposisjonen i et demokratisk system. Det er den eneste måten vi sikrer at vi treffer beslutninger på riktig grunnlag, at de er tilstrekkelig opplyst når vedtaket treffes. At vi treffer gode vedtak. 

Noen ganger kommer de politiske beslutningene til å fravike fra de faglige rådene. Det kan hende at vi politisk vektlegger noe annet enn det som er gjort fra fagadministrasjonen. Det tåler vi - så lenge det er åpenhet rundt det. Det styrker faget - og det styrker politikken. 

Tags