Kjøper Norut Narvik

Forte Narvik og UiT Norges arktiske universitet kjøper Norutkonsernets aksjepost i Norut Narvik. 

Forte Narvik og UiT Norges arktiske universitet kjøper Norutkonsernets aksjepost i Norut Narvik. 

Etter oppkjøpet eier Forte 66,6% og UiT 33,3% av aksjene i selskapet. Det pågår fusjonsforhandlinger mellom Norutkonsernet og NORCE, og i den forbindelse har både Norut Narvik, Forte og UiT Norges arktiske universitet ønsket å finne en alternativ løsning for Norut Narvik.

UiT og Forte vil sammen med Norut Narvik se på hvordan selskapet kan utvikles i en ny og framtidsrettet struktur til det beste for utviklingen av et robust og ledende teknologimiljø i Narvik og Nord-Norge, i følge en pressemelding. 

- Formålet med oppkjøpet er å sikre størst mulig aktivitet og et godt samspill mellom det teknologiske kompetansemiljøet i Norut Narvik og fagmiljøet ved UiT, sier rektor Anne Husebekk.


Tags