Japan på offensiven: Nå styrkes det polare samarbeidet med Norge

Nordområdene blir stadig viktigere for Japan. Her er landets statsminister fotografert under et besøk ved University College London, i april 2014. (Foto: Wikimedia Commons/Foreign and Commonwealth Office)
Japan - som i fjor høst lanserte sin første arktiske policy noensinne – har ingen planer om å sitte i baksetet når det kommer til forskning og utvikling i Arktis. Nå styrkes forsknings- og næringslivssamarbeidet med Norge.


Japan - som i fjor høst lanserte sin første arktiske policy noensinne – har ingen planer om å sitte i baksetet når det kommer til forskning og utvikling i Arktis. Nå styrkes forsknings- og næringslivssamarbeidet med Norge.

Japan, populært kalt «soloppgangens land», er kanskje ikke det første man tenker på verken når det er snakk om Arktis eller polarsirkelen. Like fullt; landet – med rundt 127 millioner innbyggere – har betydelige interesser i den arktiske regionen. Blant annet innenfor skipsfart, og forvaltning av marine ressurser.

I årevis har japanske eksperter forsket aktivt på alt fra marine økosystemer til forurensning i Arktis. Landet har også, de tre siste årene, hatt status som permanent observatør i Arktisk råd.

Da Japans arktiske ambassadør Kazuko Shiraishi plutselig – og noe uventet - kunngjorde landets sylferske arktiske policy i Reykjavik i oktober, hadde den bare timer tidligere blitt vedtatt og lagt frem i Tokyo, av statsminister Shinzo Abe.

Hovedbudskapet hans var tydelig. Japan ønsker å være med der hvor internasjonale regler for Arktis formuleres, og statsministeren vil styrke det internasjonale og bilaterale samarbeidet om nordområdespørsmål.

Klikk her for japanske myndigheters foreløpige oversettelse av landets arktiske strategi (engelsk, red.anm.)

 

«Nordområde-middag» hos Obama

Senest for tre uker siden satt statsminister Shinzo Abe til bords i Det hvite hus i Washington, sammen med blant annet statsminister Erna Solberg. På agendaen sto nordområdene, og under arbeidsmiddagen snakket de både om Arktis og hvalfangst.

 - Japan er veldig klare på at de vil jobbe enda mer med arktiske spørsmål og vil bidra mer. De er blant annet godt til stede på Svalbard med forskere, uttalte Solberg til NTB i forbindelse til besøket.

I begynnelsen av juni skal det knyttes enda sterkere bånd mellom Norge og Japan. Anledningen er Japan-Norway Arctic Science & Innovation Week 2016, som skal arrangeres i hovedstaden Tokyo, 2-3.juni.

Her skal både forskere, næringslivsaktører og regjeringsrepresentanter fra begge land delta. Strategier og nasjonale planer skal legges frem, side om side med nye forskningsresultater. Tanken er å bygge nettverk, og styrke samarbeidet mellom ledende norske og japanske forskningsinstitusjoner. Særlig de som er aktivt involvert i forskning, høyere utdanning og industri- og næringsutvikling i Arktis, og Antarktis.


Den attraktive Nordøstpassasjen

– Det er fjerde gang vi gjennomfører et slikt arrangement med Japan. Nå har vi japanske partnere med hele veien i planleggingen, så her har vi grunnleggende bilateralt samarbeid, sier Bjørn Tore Kjellemo, i et intervju på Forskningsrådets egne nettsider. Kjellermo er direktør for utvikling og samarbeid i Forskningsrådet.

– Norge og Japan har lange polarforskningstradisjoner og flere felles interesser i Arktis. Japan blir ikke mindre viktig nå som den nordlige sjørute åpnes, sier Camilla Schreiner, direktør for klima- og polaravdelingen.

Det japanske forskningsprogrammet "Arctic Challenge for Sustainability" er en viktig del av landets arktiske strategi. Ifølge Forskningsrådet har programmet, som varer til mars 2019, en kostnadsramme på rundt ti millioner amerikanske dollar.

Bred norsk deltagelse

– Det er gode muligheter for å utvikle samarbeidet framover nå, mener Schreiner.

– Dette er ikke en ren forskningskonferanse, men også et sted for utdanning og innovasjon og hvor næringsliv og andre aktører med interesse for Japan-Norge-samarbeid og Arktis har sin plass, føyer Kjellemo til.

Hovedtemaene på samlingen i Tokyo blir utfordringer knyttet til infrastruktur og arktiske maritime operasjoner, og bærekraft vil gå som en råd tråd gjennom hele programmet.

Fra Norge vil det delta forskere fra universitetene både i Oslo, Bergen, Bodø, Tromsø og Svalbard. Norsk polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, Romsenteret, NORUT, Aquaplan-Niva, Norsk Meteorologisk institutt og Norsk utenrikspolitisk institutt er også blant de som vil delta.

Konferansen arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Tokyo, Senter for internasjonalisering av utdanning og Innovasjon Norge.

Les også: 

Japan vil sterkere inn i nordområdene

Kommentar: Til Sagaøya for å gjøre seg fete
Camilla Schreiner, direktør for klima- og polaravdelingen. (Foto: Forskningsrådet)
Camilla Schreiner, direktør for klima- og polaravdelingen. (Foto: Forskningsrådet)

Tags