Internasjonal pris til Universitetet i Nordland

Direktør Frode Mellemvik ved Nordområdesenteret, Universitetet i Nordland. (Foto: Nord universitet)

I konkurranse med 60 andre prosjekter har et samarbeid mellom Universitetet i Nordland og et universitet på Krimhalvøya vunnet en EU-finansiert konkurranse om beste utdannelsesprogram.

Siden 2003 er 4000 ukrainske offiserer blitt omskolert til yrker i det sivile samfunn gjennom et samarbeid med Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland.

2000 av disse har deltatt i et program ved Taurida National V.I. Vernadsky University i Simferopol. Dette programmet har nå vunnet en pris i regi av MANAGE.EDU, som er et EU-finansiert program for land rundt Svartehavet: Bulgaria, Romania, Ukraina, Moldova og Tyrkia.


Tre av fire har fått jobb

Ukraina gjennomførte store omstillinger etter oppløsningen av Sovjetunionen, og Forsvaret ble bygget ned.  Universitetet i Nordland har stått sentralt i arbeidet for å omskolere disse offiserene og gjøre dem forberedt til et liv utenfor Forsvaret. Det som har særpreget prosjektet, er at familiene til offiserene er inkludert. Minst 30 prosent av deltakerne har vært familiemedlemmer, og minst 30 prosent kvinner.

Evalueringer viser at de tidligere offiserene får jobb, tre av fire i løpet av ett år. Flertallet blir sysselsatt i privat sektor. Omskoleringen av de overtallige offiserene bidrar utvilsomt til å forbedre livssituasjonen til de personene som har fått denne utdanningen. 

 

Tett kontakt

Direktør Frode Mellemvik ved Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland mener prisen som nå er offentliggjort,  er en ytterligere bekreftelse på at samarbeidet med universiteter i Ukraina gir resultater.

- Spesielt i dagens anspente situasjon er det hyggelig å se at våre prosjekter blir verdsatt, sier han, og legger til:

- Nordområdesenteret har tett kontakt med både russere og ukrainere, mange av dem studerer eller arbeider ved Universitetet. Vi håper alle på en snarlig og fredelig løsning av konflikten som pågår nå.

Nordområdesenteret inviterer denne uken til den internasjonale konferansen Arctic Dialogue i Bodø. Blant deltakerne her er også ukrainske studenter, Ukrainas ambassadør i Norge og representanter for ukrainske universiteter og medier. 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: