Ingen arealavgift for havbruk

Regjeringen foreslår ikke at det innføres arealavgift for havbruk i norske kommuner.

Regjeringen foreslår ikke at det innføres arealavgift for havbruk i norske kommuner.

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i dag, 12. mai, men uten at det foreslås innføring av en arealavgift for havbruksanlegg i kommunene.

Regjeringen argumenter med at en slik avgift vil bryte fundamentalt med prinsippet om eiendomsskatt som en skatt på fast eiendom.

Regjeringen mener også at tildeling av nye konsesjoner gjennom større bruk av auksjoner (fremfor fastpris og loddtrekning) vil tilføre kommunene nye inntekter.

Det samme vil systemet som er foreslått med jevnlige vurderinger og justeringer av oppdrettsanleggenes kapasitet. 

Tags