- Hva hadde vi vært uten universitet her i nord?

Under jubileumsåret 2018 er prosjektleder Nora Kiil opptatt av at UiT Norges arktiske universitets 50-årsjubileum skal synliggjøre bredden i det som skjer ved universitetet, både faglig og geografisk. (Foto: Privat)
Etter alle fusjonene er jubileumsåret 2018 en glimrende anledning til å samle UiT Norges arktiske universitet og skape en felles identitet. - Hva hadde vi vært uten universitet,  spør prosjektleder Nora Kiil.


Etter alle fusjonene er jubileumsåret 2018 en glimrende anledning til å samle UiT Norges arktiske universitet og skape en felles identitet. 
- Hva hadde vi vært uten universitet,  spør prosjektleder Nora Kiil.

I går sto hun midt mellom barneskoleelever, forskere og studenter på campus Harstad. Gjennom hele 2018 vil Kiil, sammen med kollega Lena Glosemeyer Fangel, stå i bresjen for å markere og synliggjøre hvilken rolle universitetet, med alle sine fakultet, institutt, avdelinger og studiesteder har, med tanke på forskning, utdanning, innovasjon og formidling. En feiring Kiil mener er svært viktig for fremtiden.

- Dette har vært en spennende og lærerik reise. Jeg har fått bli kjent med en institusjon og et universitet som jeg har vokst opp med, men som jeg ikke har vært en del av tidligere. Det å komme innenfor dørene, kjenne pulsen og oppleve denne svære organisasjonen som er spredt over ti studieplasser fra Svalbard i nord til Mo i Rana i sør har vært helt utrolig, sier Kiil, som tidligere har prosjektledererfaring fra Grunnlovsseilasen 2014 og Sjakk-Ols kunstneriske profil i 2014, i tillegg til jobb som kulturhussjef i Tromsø i 10 år.

Og universitetet i Tromsø – det var i sin tid kun et eksperiment.

- Jeg tror vi kan være enige om at vedtaket om å etablere universitetet i Tromsø er det viktigste distriktspolitiske grepet som er gjort i Nord-Norge. Og i forbindelse med jubileumsåret 2018 jobbes det nå iherdig for å synliggjøre UiTs rolle ogbygge intern kultur på tvers av geografien, sier prosjektlederen.

Enorm betydning

Kiil har vært opptatt av at jubileet skal synliggjøre bredde i det som skjer ved universitetet, både faglig og geografisk.

- Hva hadde vi vært uten universitet? Det har vært enormt viktig for utviklingen i nord. Da universitetet ble etablert var Tromsø på størrelse med det universitetet er i dag. Bare tenk på etablering av bedrifter, nasjonal og internasjonal anerkjennelse og alle ringvirkningene, sier Kiil.

Hun har et ønske om å inkludere borgere inn i universitetsverdenen, at alle skal få en mulighet til å kjenne på hva universitetet betyr i en større sammenheng.

- Det er viktig at folk skjønner hva universitetet betyr, at man blir stolt av hvor vi er i dag, med bakgrunn i historien og etableringen, som i sin tid møtte sterk motstand. Det er en stor prosentandel av de som studerer i nord som blir værende her, og det er derfor kjempeviktig å formidle de mulighetene som finnes – også til barna som senere skal velge studier, sier Kiil.

Nora Kiil og kollega Lena Glosemeyer Fangel på campus Harstad under markering av UiT Norges arktiske universitets 50-årsjubileum. (Foto: Privat)
Nora Kiil og kollega Lena Glosemeyer Fangel på campus Harstad under markering av UiT Norges arktiske universitets 50-årsjubileum. (Foto: Privat)

Fokus på formidling

For Kiil er det viktig å formidle det som skjer bak universitetsveggene. Til er jubileet et supert utgangspunkt.

- Vi lanserer ukentlige podcaster med 50 forskere gjennom 50 uker, vi reiser rundt til 50 videregående skoler i Finnmark, Troms og Nordland og forteller om det som forskes på, og det lanseres 50 artikler av de samme forskerne. Dette 50- konseptet er et av de største prosjektene i jubileet, og handler både om synliggjøring og rekruttering, sier Kiil.

Hun mener det er viktig at barn og unge skjønner hvilke muligheter som finnes knyttet opp til UiT og at små input opp gjennom grunnskolen og senere videregående vil så frø for fremtiden i nord.

- Vi har grepet denne sjansen i forbindelse med jubileumsåret, og vi dveler ikke for mye med historien. Den blir markert mens fokuset er rettet mot dagen i dag og fremtiden. Universitetet er 50 år, men hva nå? Da er formidling ekstremt viktig, sier prosjektlederen.

Som i Harstad, hvor ansatte, byens befolkning, studenter, gjesteforelesere og politikere var tilstede.

- Målet er at folk i større grad ser på Harstad som en universitetsby. Vi forteller hva som foregår, gjør det så synlig som mulig. Og prosessen er like mye internt som å gjøre folk generelt oppmerksom på organisasjonen i sin helhet, avslutter Kiil, før hun må løpe videre inn i dagen. For det er hektisk å prosjektere et 50-årsjubileum over et helt år.


Fakta om UiT Norges arktiske universitet:

  • Med 15 500 studenter og rundt 3 300 ansatte er det Nord-Norges største forsknings- og utdanningsinstitusjon.
  • Det daværende Universitetet i Tromsø fusjonerte med Høgskolen i Tromsø i 2009. I 2013 inngikk det nye fusjonerte Universitetet i Tromsø i en ny fusjon med Høgskolen i Finnmark og gjennom denne fusjonen ble UiT Norges arktiske universitet opprettet.
  • De fleste av universitetets opprinnelige fakulteter samt universitetets ledelse (med unntak av viserektor som har kontorsted i Alta) er lokalisert ved Breiviklia nordøst på TromsøyaDet kunstfaglige fakultet og Tromsø Museum er lokalisert på sørlige Tromsøya. Etter fusjonen med Høgskolen i Finnmark fikk universitetet campuser i byene Hammerfest og Alta.
  • Sistnevnte er hovedcampus for det nyetablerte Finnmarksfakultetet hvor den tidligere Høgskolen i Finnmark hadde hovedsete. Hovedtyngden av utdanning og forskning ved Finnmarksfakultetet er sosialfaglig utdanning og idrettsutdanning i tillegg til reiseliv og nordlige studier.
  • Fra 1. januar 2016 ble Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik fusjonert inn i UiT. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) ble opprettet som en del av fusjonen og administreres fra UiT i Narvik.
  • Forskning og utdanning i helsefag er på flere felt tilknyttet Universitetssykehuset i Nord-Norge. Universitetet driver Tromsø Museum og Universitetsbiblioteket i Tromsø.
(Kilde: Wikipedia/ UiT Norges arktiske universitet)

Tags