The High North Tour 2021: – Pandemien forsterker et tøffere ungdomsmiljø

– Det er viktig å skaffe seg kunnskap om hvordan ungdom har det under pandemien, sier Grete Ellingsen. (Foto: Arne O. Holm)
Sortland: Under pandemien stenges ungdommens tradisjonelle møteplasser. På Sortland i Vesterålen frykter både foreldre og politikere utviklingen i et belastet ungdomsmiljø.

Derfor har tidligere ordfører og statssekretær Grete Ellingsen sammen med andre tatt initiativ til et prosjekt de kaller «Foreldre i koronaens tid».

– Det handler om at vi ser at dette er ei ekstra viktig tid for å danne nettverk og få kunnskap om hvordan ungdommen har det. Om å være i denne utrolig spesielle tida, sier Grete Ellingsen til High North News.

Bekymringsfull utvikling

– Vi så allerede før koronaen ei bekymringsfull utvikling i Sortland med rapporter fra både skole og oppvekstsida om et tøffere miljø som bekymret oss veldig. Så kommer koronaen og vi ser at dette forsterker seg ytterligere. Politiet i Vesterålen ga for noen måneder beskjed ut i offentligheten om det alle visst, dannelsen av en gjeng og veldig tøffe miljøer som er en del av våre barns oppvekstmiljø.

– Jeg tror denne uforutsigbarheten rundt lukking av skoler, fritidstilbud og arenaer som plutselig ikke lenger er der, er tøffe utfordringer for ungdommen. I tillegg har det skjedd ei forskyving til sosiale medier. Det er der man lever livet. På sosiale medier finnes ikke de vanlige kontrollmekanismene. Vi som foreldre er uten mulighet til å regulere det som skjer der, sier Grete Ellingsen.

Truende

Roar Wessel Olsen
– Jeg skjønner at ungdommen er redd, sier Roar Wessel Olsen. (Foto: Arne O. Holm)
– Jeg skjønner at ungdommen er redd, sier Roar Wessel Olsen. (Foto: Arne O. Holm)

Roar Wessel Olsen ser de samme utfordringene som Grete Ellingsen. Som far og politiker er han tett på et miljø han oppfatter som truende.

– Jeg føler at Sortland kommune tar på dette med letthet. Det er ganske skuffende hvordan det offentlige på Sortland har forholdt seg til dette, sier Wessel Olsen.

– Jeg skjønner godt at ungdommen er redd, legger han til.

High North News har vært i kontakt med både Sortland kommune og politiet, som ikke vil uttale seg om denne saken.

Her kan du se hele intervjuet med Grete Ellingsen og Roar Wessel Olsen.

Nøkkelord