– Gode diskusjoner om sikkerhetssituasjonen i nord

I dag, onsdag, møttes forsvarsministrene i det nordeuropeiske sikkerhets- og forsvarsforumet Northern Group i Oslo. Dette består av de nordiske og de baltiske landene, samt Storbritannia, Polen, Tyskland og Nederland.

– Vi har hatt gode diskusjoner rundt felles utfordringer. Det gjelder sikkerhetssituasjonen i nordområdene og hvordan vi best kan samarbeide. Både vi og våre allierte er opptatte av å beskytte våre interesser og sikre energitilførselen i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, sier Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Northern Group hadde sist samling i juni på Island. Da vektla forsvarsministrene samhold i møte med det nye trusselbildet, og flere land inngikk nye samarbeidsavtaler.

I en felles uttalelse fra dagens møte, gjentar ministrene at Russlands krigføring mot Ukraina er en trussel mot sikkerheten i Europa og det nordatlantiske området. I fortsettelsen viser de til drøfting rundt sikkerhetsutviklingen i Nord-Europa, inkludert nordområdene og Østersjøen, og sier følgende:

– Vi understreker vårt sterke politiske samhold i møte med trusler mot regionen vår. Vi vil fortsette vårt samarbeid med hensyn til å sikre kritisk infrastruktur i og mellom våre respektive land. Vi forblir standhaftige i vår felles innsats for å stå opp mot og motvirke russiske ondartede aktiviteter og trusler, og deres potensielle innvirkning på europeisk sikkerhet.

Forsvarsministrene uttrykker også på ny støtte til Finland og Sverige i deres overgangsperiode inn mot Nato-medlemskap.  

Ministermøtet foregikk om bord på det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth, som for tida ligger til kai i hovedstaden. 

Forsvarsministre i Northern Group etter onsdagens møte i Oslo. (Foto: Thomas Haraldsen, Forsvarets kommunikasjon)