- Gi UNIS større mandat og flere oppgaver

UiO-professorene Geir Ulfstein og Andreas Føllesdal flagger et nytt internasjonalt forsknings- og seminarsenter på Svalbard. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen mener tanken er god, men at dagens infrastruktur er god nok. (Foto det ble krevende å få til en tilfredsstillende kjønnsbalanse samtidig. (Foto: Universitetsavisa)
Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen mener det er på tide at Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) får større frihet, og mulighet til å forske utenfor dagens gitte rammer.

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen mener det er på tide at Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) får større frihet, og mulighet til å forske utenfor dagens gitte rammer.

- Jeg er tilhenger av en utvidelse av aktiviteten på UNIS, som bør bli mer enn et naturrikt laboratorium på Svalbard, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Han mener det er på tide med nordområdeforskning fra et politisk hold, og at man også kunne tatt fatt i mer samfunnsvitenskapelig forskning ved universitetssenteret.

-Gi UNIS større mandat og flere oppgaver, men jeg ser ikke hensikten i et nytt senter. UNIS har god nok infrastruktur slik det framstår i dag, men det er rammene omkring UNIS som bør endres, sier Olsen.

UiO-professorene Geir Ulfstein og Andreas Føllesdal mener at det må etableres et nytt internasjonalt forsknings og seminarsenter på Svalbard, og sier til nettstedet UNIFORM at alle norske universitet og høgskoler må stille seg bak.Mer aktivitet

Olsen mener det er på tide med mer aktivitet innen forskning, vitenskap og utdannelse på Svalbard nå som kulldriften trappes ned.

- UNIS kan ved hjelp av mer folk, mer aktivitet og kanskje større areal spille en viktig rolle for å gjøre svalbardsamfunnet levedyktig i fremtiden. Og ikke minst er mer aktivitet viktig for norsk suverenitetshevdelse på øya, sier Olsen.

Han mener nordområdepolitikk, men også klimautfordringer og ressursutnyttelse er viktige områder som UNIS kan stå i bresjen for.

- Men jeg ser ikke formålet med et helt nytt senter, sier Olsen, som sitter i styret i UNIS.

 

Positiv tilbakemelding

Ideen til jussprofessor Geir Ulfstein og filosofiprofessor Andreas Føllesdal ved PluriCourts – Senter for forsking om legitimiteten til internasjonale domstolar, ved Universitetet i Oslo, var at det skulle lages et korttidstilbud for norske og internasjonale forskere ved UNIS og at alle norske utdanningsinstitusjoner måtte stille seg bak 

- Vi har forstått flere universitet  er positive til ideen om et universitetssenter for arrangementer og korttidsopphold for forskere. Samtidig mener de at det nåværende universitetssenteret UNIS kan stå for denne virksomheten, sier Ulfstein og Føllesdal.

De mener den nærmere organiseringen må drøftes mer utførlig, men at Det norske universitetssenteret i Paris kunne fungert som modell.

- Slik at virksomheten virkelig kan utnytte de naturlige fortrinnene til stedet og de relevante norske forskningsmiljøene, sier Føllesdal og Ulfstein.

UNIS har en geografisk posisjon som gir det en unik fordel, slik at studenter og lærere har muligheten til å bruke naturen som laboratorium, arena for observasjon og datainnsamling. Her på Kapp Linné. (Foto: Steve Coulson/UNIS)
Jussprofessor Geir Ulfstein gikk sammen med filosofiprofessor Andreas Føllestad ut i nettavisen UNIFORM og mente at et nytt internasjonalt UNIS-senter ville gi Svalbard flere ben å stå når utvinningen av kull trappes ned. (Foto: UiO)

Fakta om Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS):

UNIS er et aksjeselskap som eies av det norske Kunnskapsdepartementet, og ble etablert i 1993 for å gi universitetsundervisning i arktiske studier, for å utføre forskning og for å bidra til utviklingen av Svalbard som internasjonal forskningsplattform.

UNIS har en 50 prosent norsk og en 50 prosent internasjonal stab.

Fem norske universiteter sitter i styret til UNIS: Oslo, Bergen, Trondhjem, Tromsø og Ås.

UNIS spiller en sentral rolle i videreføringen av den norske polarforskingstradisjonen, i utviklingen av Svalbard som forskingsplattform og i å representere og sikre norske interesser i Arktis. 

UNIS er en viktig del av nordområdesatsningen, som gjelder Svalbard generelt og særlig Longyearbyen. Senteret medvirker også til å skape et stabilt, helårig samfunn i Longyearbyen, med fastboende studenter og forskere.

Kilde: www.unis.no, www.regjeringen.no

Tags