Frontene skjerpes i Grønlandsk politikk

Brede smil og fordragelighet da Inatsisartut (Grønlands landsting) ble åpnet den 11. desember i fjor. Nå er tonen adskillig skarpere. (Foto: Inatsisartut).
Det har vært forholdsvis stille på Grønland etter parlamentsvalget i slutten av november 2014. Nå skjerpes frontene før den nye koalisjonen skal presentere sin økonomiske politikk.

Det har vært forholdsvis stille på Grønland etter parlamentsvalget i slutten av november 2014. Nå skjerpes frontene før den nye koalisjonen skal presentere sin økonomiske politikk.

Det ene partiet i selvstyrekoalisjonen, Demokratene, sendte like før nyttår ut en uttalelse som skaper reaksjoner hos det største opposisjonspartiet, Inuit Ataqatigiit (IA).

Agressiv og tom

-Demokratenes nyttårsuttalelse er overraskende aggressiv og dessuten tomt for visjoner, sier IAs politiske ordfører, Naaja Nathanielsen, til High North News.

Nathanielsen reagerer særlig på at Demokratenes politiske ordfører, Randi Vestergaard Evaldsen, skriver at; «Det de siste fem årene er blitt snakket mye om nødvendige reformer. Dessverre er det ennå ingen som har hatt mot til å komme i gang med å sette reformene ut i livet. Det blir det endret på i 2015, når vi fra Demokratene har plassert oss sentralt i maktens sentrum».

Overraskende

Det er overraskende at Demokratene fortsetter med å si at de er det eneste parti som har «motet til å gjennomføre reformer». Selve grunnlaget for de reformskissene som ligger her nå, er utasrbeidet under vår regjeringstid, der IA også satt med ansvaret for økonomien, sier Naaja Nathanielsen.

Effektivisering og skattelettelser

Fra Demokratenes Vestergaard Evaldsen heter det at; «Ingen skal være i tvil om, at vi har gått inn i den nåværende koalisjon med den primære hensikt å føre Grønland sikkert ut av den økonomiske krisen.

En del av arbeidet er å gjennomføre reformer på pensjonsfeltet, på det sosiale området, skatteområdet og boligområdet med flere. Men det er langt fra nok. Vi må også effektivisere offentlig sektor og vi er nødt til å skape rammer for, at det private næringsliv kan tjene mer penger, som kan brukes til å investere i egne virksomheter, og dermed skape arbeidsplasser».

-Mangler finansiering

-Det blir interessant å se hvordan Demokratene skal sikre veien ut av et økonomisk uføre ved bare å lempe på skattene for det private næringslivet – uten å peke på hvordan dette skal finansieres og uten å forholde seg til vanlige folk, til boligpolitikken og til vårt etterslep i utdanningssektoren.

Det blir for enkelt å snakke om varige arbeidsplasser og så bare peke på skattelettelser for å få det til, mener IAs Nathanielsen.

For Demokratene i selvstyreregjeringen fremholder:

«Den nåværende bekjempelse av arbeidsledighet har altfor sterkt fokus på midlertidige løsninger som ulike driftstilskudd og framskriving av allerede vedtatte investeringer».

Demokratene vil gjøre det mer attraktivt å starte og drive virksomheter, blant annet ved å senke selskapsskatten og lage bedre avskrivningsmuligheter.

Politikere og borgere må løfte i flokk, hevder Demokratenes politiske talsperson, og fortsetter:

«Vi står overfor gjennomgripende forandringer i samfunnet, og det er slett ikke sikkert at alt faller i likegod jord hos alle. Jeg vil likevel oppfordre til samarbeid. Det nytter ikke, at noen setter seg ned i et hjørne og motarbeider alle de ulike tiltak».

Uten prioritering og retning

-Det Demokratene ikke forholder seg til, og som er et meget viktig punkt, er gjenskaping av tilliten til politikken og det politiske systemet. Vi klarer ikke tiltrekke oss utenlandske investorer uten denne tilliten, og vi kan heller ikke, gjennom magi, endre den vanskelige situasjonen på verdensmarkedet for investeringer i råstoffprosjekter (for eksempel gruvedrift – HNNs anm.), repliserer IAs representant.

-Oppgaven er ikke bare å dempe eget kostnadsnivå, men også å sikre politisk stabilitet. Det får Demokratene vanskeligheter med å skape, også i den nåværende koalisjonen, der motsetningene allerede er tydelige, og der hele koalisjonsavtalen er et tynt dokument uten prioritering og retning, avslutter Naaja Nathanielsen fra IA.

Brede forlik borte?

Før valget, som var utløst av avsløringen av at tidligere selvstyreleder, Aleqa Hammond (Siumut), hadde brukt av fellesskapets kasse til private reiser, ble det snakket mye om behovet for brede forlik i grønlandsk politikk.

Økonomisk og, til dels, politisk kaos, strid om fremtidige inntektsmuligheter fra olje, fra gruver, om uranutvinning og om en eventuell løsriving fra Danmark, preget debatten. Tilliten til politikerne var på lavmål.

Det spørs om tiden fremover blir særlig enklere – selv om snakk om selvstendighet nesten har forstummet. For en stund.

 

Se også: Her er Grønlands nye regjering 
Mener bare reformer kan redde Grønland fra ruin
Hammond trekker seg, nytt valg på Grønland i november

 

 

Randi Vestergaard Evaldsen, det grønlandske Demokratenes politiske talskvinne.
Randi Vestergaard Evaldsen, det grønlandske Demokratenes politiske talskvinne.
Naaja Nathanielsen (IAs politiske talskvinne).
Naaja Nathanielsen (IAs politiske talskvinne).

Tags