Forbereder kull-slutt på Svalbard

Lunckefjell, Svalbards siste kullgruve? (Foto: Bjarki Friis, Store Norske).
Stortinget ber Regjeringen forberede prosessen mot avvikling av kulldriften på Svalbard – på lang sikt.

Stortinget ber Regjeringen forberede prosessen mot avvikling av kulldriften på Svalbard – på lang sikt.

Et samlet Storting ber om at den varslede Stortingsmeldingen om Svalbard må legge vekt på bærekraft, miljøforskning, energi og videre næringsutvikling.

Forslag fra De Grønne

Bakgrunnen for dette innspillet til Justisdepartementets arbeid med Svalbardmeldingen er et forslag fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), .

Stortinget peker på at kulldrift var utgangspunktet for bosettingen i Longyearbyen, og at det fortsatt er ønskelig å opprettholde en robust bosetting der.

Nye næringsveier

«I den senere tid har andre næringsveier kommet til, som turisme, miljøforvaltning og forskning», heter det fra Stortinget, som også «har merket seg», at det ventes en ytterligere temperaturstigning i Arktis de kommende årene.

Til avisen Nordlys sier MDGs leder på Svalbard, Espen Klungseth Rotevatn, at «alle vi snakker med er enige om at kulldriften på Svalbard er på vei mot slutten». 

Lunckefjell siste gruve

Dette synet synes å deles av ganske mange. Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen sier til High North News at han ikke tror det blir åpnet noen nye kullforekomster, etter Lunckefjellgruva, på Svalbard.

-På kort sikt må vi sikre Store Norske, basert blant annet på kulldrift, på lengre sikt må det søkes andre energibærere. Svalbard er avhengig av annen virksomhet enn kulldriften på lang sikt. Dette blir en del av omstillingsarbeidet, sier Sivertsen.

Venter på Mæland

Som High North News skrev i går, venter et stort flertall i Stortinget nå på at næringsminister Monica Mæland skal fremme en sak om ekstraordinære lån til Store Norske.

SNSK har søkt om 400 millioner kroner til å redde en akutt finansiell krise, og om 50 millioner til nødvendig omstillingsarbeid.

-Det er gode argumenter for denne utviklingsdelen. Subsidiering over lang tid er aldri noen god løsning, men investeringer for å ta vare på eksisterende kompetanse og for å sikre fellesskapets tidligere investeringer er god økonomi, hevder Sivertsen.

Eirik Sivertsen(A) tror Lunckefjell blir den siste kullgruva som åpnes på Svalbard. (Foto: Arne F. Finne).
Eirik Sivertsen(A) tror Lunckefjell blir den siste kullgruva som åpnes på Svalbard. (Foto: Arne F. Finne).

Tags