Folketallet synker på Grønland

Det bor stadig færre mennesker på Grønland, melder Grønlands statistikk.

 

Det bor stadig færre mennesker på Grønland, melder Grønlands statistikk.

I løpet av fjoråret falt folketallet på Grønland med 137 personer, til 55.847 personer, forteller radiostasjonen KNR

Det er særlig i bgdene folketallet synker. I hivedstanden Nuuk har antallet innbyggere økt med 324 personer, og 31 prosent av landets totale befolkning bor nå i hovedstaden, viser de ferske tallene.

 

 

Tags