– Folk i nord er viktig for norsk sikkerhet

Mandag la Totalberedskapskommisjonen frem sin rapport til regjeringen.

Den sivile infrastrukturen som E6 gjennom Nord-Norge og jernbanen i nord viktig, mener fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide, og presiserer i en pressemelding at tiden nå er inne for dobbeltspor på Ofotbanen.

Kommisjonen trekker frem at «Ofotbanen er en viktig transportåre i sikkerhetspolitisk krise og krig».

– Det er et svært viktig signal. Dette mener jeg må være med å sette et nytt lys på at Norge nå må prioritere å bygge dobbeltspor på Ofotbanen, sier Dahlseng Eide.

Kommisjonen mener også det er viktig å opprettholde befolkningen på Svalbard, i Nord-Norge og i Finnmark som et sikkerhetspolitisk anliggende, fordi "offentlige arbeidsplasser, sengeplasser på sykehusene og flyruter, har nasjonal betydning.»

– Det er en svært tydelig tilbakemelding fra kommisjonen. Dette vil vi ta med oss i arbeidet vårt med å løfte interessene og tryggheten til befolkningen i Nordland i møtene våre med Stortinget og regjeringen, avslutter fylkesrådslederen.

LES OGSÅ: Danmark vil styrke forsvaret i Arktis og Østersjøen