Flere må berges

Flere savnede jegere og eventyrere må berges i Nuvanut helt nord i Canada.

Ifølge CBS måtte bergingstjenesten i Nuvanut i fjor gjennomføre 215 redningsaksjoner, mens det samlede tallet for tre foregående årene var 468. Antallet søk har gått opp med 10-15 prosent hvert år. En av grunnene til økningen er at de som ferdes i området er for dårlig utstyrt. 

Tags