Etterlyser inuitter i Støres arktiske investeringsdokument

Naaja Nathanielsen fra opposisjonspartiet IA etterlyser representanter for inuittene i arbeidsgruppen som har satt opp guidelinjene i Arctic Investment Protocol. (Kart: Arktisk råd, foto: IA)
-Det er bemerkelsesverdig at inuiter ikke har vært med i gruppen som har laget Arctic Investement Protocol, mener Grønlands største opposisjonsparti.

 

-Det er bemerkelsesverdig at inuitter ikke har vært med i gruppen som har laget Arctic Investement Protocol, mener Grønlands største opposisjonsparti.

Under World Economic Forum i Davos for et par uker siden kunne, blant andre, Jonas Gahr Støre presentere det de kaller etiske retningslinjer og råd for investeringer i nordområdene. 

Ny investeringsbank for nord

Samtidig kom nyheten om at Guggenheim Partners arbeider med en plan om en arktisk investeringsbank eller et fond. En av hovedarkitektene bak dette prosjektet et investeringsdirektør Scott Minerd i Guggenheim Partners.

Samme Minerd satt i gruppen som presenterte investeringsprotokollen, sammen med Støre.

Fremhever Grønland

Og i sammenheng med både retningslinjene og i tankene bak investeringsbanken fremheves blant annet store investeringsmuligheter og –planer på Grønland. Infrastrukturtiltak som flyplass- og havneutbygging nevnes særskilt.

-Da er det jo bemerkelsesverdig at ingen inuitt er med i gruppen som har laget Arctic Investment Protocol, sier Naaja Nathanielsen som sitter i finans- og skatteutvalget i det grønlandske parlamentet, for det største opposisjonspartiet, Inuit Ataqatigiit (IA).

En klar mangel

-Jeg synes det er en klar mangel for dokumentet som sådan, selv om det i og for seg er et fint og velmenende dokument. Men kanskje er det primært et norsk dokument, mer enn et bredt arktisk sådant.

Men, sier Nathanielsen; -Det er meget tilfredsstillende at det tas klar stilling til at utviklingen i Arktis skal ta med menneskene og regjeringene som faktisk bor i området. Det er noe som ofte glemmes i debatten på globalt nivå.

Spennende med Guggenheim

Når det gjelder Guggenheim Partners’ planer om en investeringsbank så betegner Naaja Nathanielsen dette som «meget spennende».

-I Grønland har vi flere prosjekter som egne seg utrolig godt innenfor de formålene som er beskrevet i planene. Det er ikke bare flyplasser, men også havneutbygginger, IT-infrastruktur, vannkraftverk, biotec-prosjekter osv.

Mennesker, miljø og lønnsomhet

Det er klart at det er behov for risikovillige investorer som har «is i magen» og et langsiktig perspektiv. Dersom man ønsker å bidra i noe som gir både økonomisk, menneskelig og miljømessig/økologisk utvikling, så er Grønland et opplagt sted å investere, sier parlamentsmedlem i IA, Naaja Nathanielsen.

Les hele Arctic Investment Protocol her. 

Tags