Endringer i Fylkesrådet i Nordland

Tove Mette Bjørkmo gikk i dag av som samferdselsråd. Her foran et nytt og viktig knutepunkt på Helgeland: Toventunnelen . (Foto: Thor-Wiggo Skille/NFK)
Tove Mette Bjørkmo (AP) går av som fylkesråd for samferdsel.

Tove Mette Bjørkmo (AP) går av som fylkesråd for samferdsel. 

Hun går av etter eget ønske. Avgangen begrunnes med at det er vanskelig å kombinere rollen som fylkesråd med å være ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i hjemkommunen Sortland. 


Olsen tar over

Hild-Marit Olsen (Ap) blir ny fylkesråd for samferdsel etter Bjørkmo. Olsens tidligere oppgaver som fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse tas over av Grete Bang fra Brønnøysund. 

Hild-Marit Olsen sier hun gleder seg til å ta fatt på rollen som samferdselsråd.
- Jeg gleder meg til å ta fatt på et stort og viktig område som samferdsel er i et fylke som Nordland. Som født og oppvokst i Finnmark vet jeg hvor viktig samferdsel er for distriktene. Etter mer enn tjue år i Nordland vet jeg at det samme gjelder her, sier Hild-Marit Olsen.

I tiden som kommer vil hun legge vekt på en god dialog med ordførere og næringsliv i alle regioner. 

- Vi må gjøre en jobb sammen for å skape best mulig samferdsel med de pengene vi rår over. Jeg kan ikke love at alle vil få det de ønsker seg, men jeg kan love at vi skal snakke åpent om hva som er mulig å få til, sier den nye samferdselsråden.


Komiteleder rykker opp

Fylkesrådets nykommer 
Grete Bang (Ap) har erfaring fra lokalpolitikken i Vega og Brønnøy. I fylkestinget har hun to perioder som fast representant og en periode som ofte møtende vara. Hun er utdannet sykepleier og har jobbet innen helse og omsorg i Vega og Brønnøy. Hun har erfaring som styreleder i Helgeland Kraftlag og Helse Nord, og har siden 2011 vært leder av fylekstingets komite for kultur, miljø og folkehelse. 


I forrige periode var hun leder i komiteen for plan og økonomi i fylkestinget.

-Jeg kjenner fagfeltet, ikke minst fra arbeidet i komiteen i fylkestinget. Jeg anser kultur og folkehelse som svært viktig og gleder meg til å ta fatt på jobben. Det er viktig å se hele fylket under ett og satse på kultur, miljø og folkehelse i hele det langstrakte Nordland, Bang. 

Tags