Jernbanesatsingen i nord girer opp Den påtroppende finske statsministeren legger millionbeløp på bordet til elektrisk jernbane

Flere jernbanesatsinger er under planlegging i nord. Den Arktiske jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes, og elektrisk jernbane mellom Kemi og Torneå. (Foto/illustrasjon: Sør-Varanger Utvikling)
Antti Rinne, nyvalgt statsminister i Finland, legger 110 millioner kroner på bordet til elektrisk jernbane. Det vil også gi ringvirkninger til Narvik.

Det er avisen Haparandabladet som forteller at den nye statsministeren har satt av 110 millioner kroner til å elektrifisere jernbanen fra Kemi til Torneå. 

- Dette innebærer en kraftig økning av jernbanetrafikken over Torneå og Haparanda og vi får en korridor ut i Europa og en dypvannshavn i Narvik, sa Antti Rinne da han redegjorde for millionsatsingen, ifølge Fremover. 

Havnedirektør i Narvik, Rune Arnøy, er fra seg av begeistring. 

- Det betyr at vi får elektrisk jernbane fra Narvik, gjennom Sverige, Finland, Russland og helt fram til Kina, sier han til Fremover. 

Finnene har lenge sett på hvilke muligheter som finnes for å utbedre transportforbindelser mot nord, som kan åpne nye ruter for import og eksport. Narvik var ett av fire mulige alternativer

Våren 2018 var utsiktene for en etablering et av hovedtemaene på Arctic Business Forum i Finland.

Men i fjor bestemte det finske trafikverket seg for å jobbe videre med Kirkenes-alternativet; en jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes. 

Store kostnader, for små godsmengder, eksisterende jernbanestrekninger uten ekstra kapasitet, miljøhensyn og hensyn til samiske interesser, manglende tilknytning til Europa; rekken av hindringer for en eventuell jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi er både lang og vond, skrev High North News i februar i år. 

I  rapporten fra den finsk-norske arbeidsgruppen som har sett nærmere på ideens muligheter til å bli satt ut i livet, ble privat finansiering sett på en mulighet, men: 

"Det er høyst usikkert om det finnes private investorer som er villige til å ta en vesentlig del av den nødvendige finansieringen", skrev arbeidsgruppen.

Men, under Arctic Economic Forum i Rovaniemi i mai, kom nyheten om at Finnish Bay Area Development Oy and Sør-Varanger Utvikling har inngått en intensjonsavtale om å likevel utrede muligheten for det som kalles "Arctic railway". 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: