Christin Kristoffersen inn i Mo Industripark

Leder av Longyearbyen lokalstyre, Christin Kristoffersen, er valgt inn som ny styrerepresentant i Mo industripark.


Leder av Longyearbyen lokalstyre, Christin Kristoffersen, er valgt inn som ny styrerepresentant i Mo industripark.

Kristoffersen ble valgt inn under den nylig avholdte generalforsamlingen, skriver informasjonssjef Ivar Hartviksen i Mo industripark AS i en pressemelding.

Eigil E. Dalbakk har gått ut av styret.

Christin Kristoffersen, Ap-politiker og leder av Longyearbyen lokalstyre, har bakgrunn som forsknings- og studieleder ved Universitetet på Svalbard. Som leder av Longyearbyen lokalstyre har hun blant annet ledet et omfattende utredningsarbeid for videre utvikling av næringslivet på Svalbard, og havnen i Longyearbyen.

Den nye styret i Mo industripark består etter generalforsamlingen av: styrelder Arnt A. Krane, nestleder Eivind B. Hansen, og styremedlemmene Ståle A. Indregård, Øyvin Trønsdal, Christin Kristoffersen, Anette Skog Lillevik, og Trond E. Olsen.

Krane, Indregård og Kristoffersen representerer selskapets største aksjonær, Helgeland Invest AS. Hansen representerer aksjonæren Celsa Armeringsstål AS, og Trønsdal representerer aksjonæren Øijord & Aanes AS. Olsen og Skog Lillevik er ansattes representanter.

 

Tags