BRUS-direktøren: -Etterlyser også politisk aktivitet for Saura

Johan Petter Barlindhaug (stående til høyre) etterlyser sterkere engasjement fra Salten i oljepolitikken. Nå får han støtte fra nettopp Salten, gjennom direktøren i BRUS. (Foto: Linda Storholm).
Odd Emil Ingebrigtsen, direktør i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) etterlyser også sterkere politisk engasjement fra Salten for «Sauramodellen» i oljepolitikken.

 

Odd Emil Ingebrigtsen, direktør i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) etterlyser også sterkere politisk engasjement fra Salten for «Sauramodellen» i oljepolitikken.

Tidligere denne måneden etterlyste Johan Petter Barlindhaug i Saura AS et sterkere engasjement fra Saltenregionen for å få på plass det de kaller en områdeløsning for petroleumsvirksomheten i Nordland.

Skyvekraft fra Mo

- Det er tragisk at skyvekraften for utvikling i Salten kommer fra Mo. Mens NHO, Røst, Øksnes og Mo industripark allerede er med på laget er det lite som skjer i Salten, sa Barlindhaug til High North News. 

Nå får han støtte i etterlysningen fra BRUS-direktør Ingebrigtsen.

Spisse budskapet

-Barlindhaug har rett, jeg er helt enig med ham i at politikken i Salten må backe opp om den områdeløsningen som Saura representerer. Vi ser nå konturene av at næringslivet samler seg om en slik løsning, og det handler vel nå mest om at det politiske miljøet må få spisset sine budskap, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

Han understreker at fremtidig olje- og gassvirksomhet i Nordland må ivareta alle gruppers interesser, også innenfor fiskeriene, og tror ikke at det er politisk mostand som er bakgrunnen for lite engasjement.

Må utfordres

-Nei, jeg tror ikke det, men vi som er næringsaktører må kanskje utfordre politikken på dette området. Det er jo kommunene Bodø og Gildeskål som er initiativtakere til Sauraprosjektet, så det vil være rart om de ikke er for det.

I det store bildet tror jeg vel at de fleste nordlendingene også er positive til petro-aktivitet dersom de får tilstrekkelig garantier for gode og varige ringvirkninger – og det tas hensyn til alle grupper.

Barlindhaug mener budskapet må spisses, også fra politisk hold, og det er jeg helt enig med ham i, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

 

Odd Emil Ingebrigtsen, direktør i BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap) er enig med Saura-sjef Barlindhaug i at det politisk engasjementet i Salten kunne vært sterkere. Men han tror det kommer.
Odd Emil Ingebrigtsen, direktør i BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap) er enig med Saura-sjef Barlindhaug i at det politisk engasjementet i Salten kunne vært sterkere. Men han tror det kommer.
Saura i Gildeskål er det eneste eneste stedet mellom Helgeland og Vesterålen som kan fungere som ilandføringsanlegg og base. Illustrasjon: Saura AS
Saura i Gildeskål er det eneste eneste stedet mellom Helgeland og Vesterålen som kan fungere som ilandføringsanlegg og base. Illustrasjon: Saura AS

Tags