Bli lærebedrift – og styrk kompetansen i Nordland!

-Nordlandsbedriftene kan være stolte av å ligge på landstoppen i antall lærebedrifter til tross for en bedriftsstruktur som domineres av små og mellomstore foretak, skriver NHO Nordlands Hans Nordgård. (Illusrasjonsfoto: Norog
I fjor var bare 4,6 prosent av bedriftene i Nordland lærebedrifter. - Dessverre er det slik at selv om bedrifter og bransjer melder om behov for faglært arbeidskraft, så er ikke alle like ivrige etter å bidra til at de unge får kvalifisert seg, skriver fylkesråd for utdanning, Grete Bang, i denne kronikken.I skrivende stund venter 751 ungdommer på å få en læreplass i Nordland slik at de kan kvalifisere seg til å bli fagarbeidere. I tillegg kommer også en del voksne søkere som ønsker læreplass. Totalt sett har hele 1378 personer søkt læreplass i år. Elevene har gjennomført to år i videregående skole, men trenger nå en læreplass for å komme videre i utdanningsløpet. 

NAVs ferske bedriftsundersøkelse forteller at bedriftene i Nordland kan ansette 1775 flere dersom de hadde tilgang på riktig kompetanse.  En stor del av den kompetansen som ønskes i arbeidslivet i Nordland må leveres av fagarbeidere.

Da bør saken være grei; flere bedrifter må bli lærebedrifter og flere bedrifter må ta inn flere lærlinger!

I en undersøkelse gjennomført at NIFU sier 95 % av lærebedriftene at det å ta inn lærlinger er en god måte å rekruttere nye ansatte på. Flertallet av bedriftene ansetter lærlingene etter endt læretid.

Nordland særmerker seg ved at andelen av et ungdomskull som begynner på Vg1 yrkesfag, ligger på over 58 prosent, mens det nasjonale snittet ligger på cirka 52 prosent. Det bør vi være glade over, fordi fagutdanning ‘virker’; de som gjennomfører med fag- eller svennebrev får jobb. Utdanningsdirektoratet publiserer nå tall for sysselsetting av nyutdanna fagarbeidere: Av de 900 lærlingene som avla fagbrev i 2011-2012, var 86,5 prosent i arbeid 1. november 2013, 10,4 prosent var i utdanning og kun 2,8 prosent var ikke registrert som verken sysselsatt eller i utdanning. Kun 2,8 prosent!

Dessverre er det slik at selv om bedrifter og bransjer melder om behov for faglært arbeidskraft, så er ikke alle like ivrige etter å bidra til at de unge får kvalifisert seg. Hvert år blir flere hundre unge som har søkt læreplass, skuffa over ikke å bli tatt inn som lærling. De som ikke oppnår lærekontrakt innen 1.september vil bli tilbudt alternativ opplæring i skole for å sluttføre sin videregående opplæring, men det er svært ønskelig at de aller fleste får sin opplæring i bedrift slik fagopplæringssystemet legger opp til. Det er min erfaring at arbeidslivet også mener bedriftsopplæring er å foretrekke.

I 2014 var bare 4,6 prosent av bedriftene i Nordland lærebedrifter, og tallet er ikke større på landsbasis heller.  Det er selvsagt ikke alle bedrifter som kan ta lærlinger, men det må være et betydelig potensiale for flere lærebedrifter også i vårt fylke.  Nordland fylkeskommune bidrar med stimuleringstilskudd for nye lærebedrifter. En ny lærebedrift som også har lærling på plass, kan etter søknad motta et ekstra tilskudd på kr 50.000,-.  De bransjene der det er størst behov for å få inn flere lærlinger vil bli prioritert dersom vi får mange søknader.

I 2014 kunne vi glede oss over en stor økning i antall lærekontrakter. Vi registrerte 1154 lærekontrakter og 761 av disse gikk til ungdommer. Likevel var det over 300 som ikke fikk den kontrakten de ønsket seg.

Fylkeskommunen er en stor arbeids- og oppdragsgiver og skal også ta sitt ansvar for at lærlinger får sin opplæringsplass. Fylkesrådet har besluttet at Fylkeskommunen gjennom sine anskaffelser skal søke å oppnå at det etableres lærlingeplasser innad i fylket, og at det aktivt benyttes lærlinger på våre kontrakter. Fylkeskommunen skal gå så langt som mulig i sine krav for å oppnå dette målet, og er villig til å akseptere risiko som følge av dette.

Det er også viktig og riktig at kunnskapsministeren har pålagt alle statlige virksomheter til å ta inn minst en lærling, og jeg mener det er særdeles viktig at også ledere av kommunale virksomheter er sitt opplæringsansvar bevisst.

Arbeidslivet har akkurat nå muligheten til å rekruttere søkere til tekniske og industrielle yrker, søkere til elektrofaglige yrker og søkere til byggfag.  Det kan rekrutteres helsefagarbeidere, ambulansefagarbeidere, unge som vil inn i servicebransjen, frisører, kokker, sjåfører, resepsjonister og et utall andre yrker. Jeg håper Nordlandssamfunnet og arbeidslivet tar imot hver og en av disse unge slik at færrest mulig opplever å stå uten lærekontrakt i høst.  Det er slik vi sikrer fremtidens kompetanse i Nordland.

Tags