Barth Eide: - Kan vi hindre at Norge blir verdens bitcoingruve?

MP Espen Barth Eide is critical of Norway’s attractive position for crypto miners. (Photo: UN Photo/Jean-March Ferré/CC BY-NC-ND 2.0)
Stortingsrepresentant Espen Barth Eide er bekymret for om Norge blir så attraktivt for kryptogravere at det fortrenger viktig kraftintensiv norsk industri. Finansministeren svarer at det er vanskelig å stoppe rabatten til kryptograverne. 

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide er bekymret for om Norge blir så attraktivt for kryptogravere at det fortrenger kraftintensiv norsk industri. Finansministeren svarer at det er vanskelig å stoppe rabatten til kryptograverne.  

Det er i et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen at stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) uttryktker bekymring for den store interessen internasjonale kryptoutvinnere viser for Norge. Han viser til at den underliggende teknologien bak bitcoin og andre kryptovalutaer, blokkjeder, har stort potensial til å gi nye løsninger på mange felt, for eksempel å øke informasjonssikkerheten. Samtidig er det utfordringer knyttet til dette, de digitale valutaene er ikke sporbare tilbake til enkeltpersoner, noe som gjør dem svært attraktive for kriminelle aktiviteter.

Nå frykter han at lav el-avgift gjør Norge til verdens "bitcoinmine".


Datasenterrabatt

Fra 2016 ble avgiften på elektrisk kraft levert til datasentre med uttak over 5 MW redusert. Fra 2017 ble vilkåret endret til å gjelde helt fra et uttak på 0,5 MW. Målet var å gjøre Norge attraktivt for lokalisering av store datasentre, også for internasjonale aktører. I regelverket skilles det ikke mellom datalagring, prosessering eller kryptoutvinning.

Utvinning av kryptovaluta er svært energikrevende, og rabatten på norsk strøm har gjort det langt mer attraktivt å etablere seg i landet enn det som var intensjonen med el-rabatten, som var ment å tiltrekke seg andre typer datasentre. Forståelsen av begrepet datasenter er et foretak som har lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet. Skattedirektoratet kom med en fortolkningsuttalelse i juni hvor de er kommet fram til at den reduserte el-avgiften også gjelder for datasentre som utvinner kryptovaluta. 

Espen Barth Eide framhever at det er viktig for Norge å tiltrekke oss investeringer og arbeidsplasser innen ny teknologi, men samtidig må vi sikre at ikke energibruken fortrenger annen viktig kraftkrevende industri, eller at energibruken bidrar til å fremme ulovlig virksomhet, eller undergraver statens autoritet som primær utsteder av betalingsmidler. Barth Eide stiller derfor spørsmål ved om graving etter kryptovaluta er en type aktivitet som skal tilgodeses med særlig lav el-avgift?


Vanskelig å kontrollere 

Finansminister Siv Jensen sier at tidligere verken har vært utredet eller foreslått tidligere å utelukke avgiftsreduksjon for elektrisk kraft som leveres til utvinning eller omsetning av kryptovaluta. Fra Finansdepartementet antas det at det kan være vanskelig å gjennomføre og kontrollere en slik ordning som skiller avgiftssatsen etter hva datakapasiteten er brukt til.

Jensen viser til at datasentrene som nyter godt av avgiftsreduksjonen brukes av mange kunder og til mange ulike formål. I mengden av data som lagres og prosesseres av et datasenter kan det ikke utelukkes at noe knytter seg til kriminell aktivitet basert på kryptovaluta. Slik kriminell virkosmhet er like uønsket som annen økonomisk kriminalitet, men må først og fremst bekjempes gjennom regulering og kontroll med finansielle transaksjoner. 


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: