Arktiske bunndyr angrepet fra flere kanter

Økende havtemperaturer gjør at arktiske bunndyr i Barentshavet er på flyttefot nordover.


Økende havtemperaturer gjør at arktiske bunndyr i Barentshavet er på flyttefot nordover. I tillegg blir de samme dyrene utsatt for press både fra bunntråling og som mat for snøkrabbe.

Det er hele dyresamfunn, og ikke er bare enkeltarter som er i endring.  Dersom temperaturen i havet stiger, kan isdekket nord for Svalbard bli borte.

Det melder Havforskningsinstituttet.
Tags