Arktishøring i Kongressen: Mye sikkerhet, lite klima

Alaskas eneste kongressrepresentant Don Young var en viktig stemme på høringen om USAs Arktispolitikk på Capitol Hill tirsdag. Her er han på sitt unike kontor i Representantenes Hus. (Foto: Matt Shuckerow)
Sammen med innkalte vitner fra kystvakten og marinen ga Obamas spesialrepresentant for Arktis, admiral Robert Papp Jr. et bredt overblikk over USAs aktivitet i Arktis under en høring i natt, men kongressrepresentantene var mest opptatt av to andre land: Russland og Kina.


Sammen med innkalte vitner fra kystvakten og marinen ga Obamas spesialrepresentant for Arktis, admiral Robert Papp Jr. et bredt overblikk over USAs aktivitet i Arktis under en høring i natt, men kongressrepresentantene var mest opptatt av to andre land: Russland og Kina.   

Utenrikskomiteen i Representantenes Hus arrangerte tirsdag en høring om USAs nordområdepolitikk, hvor admiral Papp ble grillet om USAs politikk og beredskap. 

Egentlig skulle admiral Papp ha vært i Brüssel i dag, som hovedtaler på nok en internasjonal konferanse om Arktis. I stedet måtte han møte kongressrepresentanter med kritiske, om enn ikke alltid faktabaserte, holdninger til administrasjonens innsats i nord.

Anført av de republikanske representantene Dana Rohrabacher og Jeff Duncan, ledere av de to underkomiteene som har med Arktis å gjøre, pluss Alaskas eneste representant, partifelle Don Young, holdt komiteen en rekke innlegg skeptiske til presidentens fokus på klimaendringene. Duncan viste til Obamas «aggressive klimaendringsregime» og Young etterlyste konkrete planer for utvikling i nord og en mer helhetlig plan.


Russland, Kina og isbrytere

Mens Papp la vekt på USAs ledelse av Arktisk Råd og det gode internasjonale samarbeidet, ble Russland, Kina og isbryterkapasitet hovedsaker fra komiteen. Arbeidet i Arktisk Råd ble lite berørt, også fra demokratiske representanter. Fra administrasjonens side ble det understreket at samarbeidet med Russland fungerer bra i nord, til tross for et anstrengt forhold på andre områder.

Kinas interesse for Arktis var et tilbakevendende tema, og Duncan stilte spørsmålstegn ved om Kina fortjente å være observatør i Arktisk Råd gitt sin aggressive holdning i andre havområder. I sitt diplomatiske svar understreket Papp at USA ser det som svært viktig å opprettholde det internasjonale samarbeidet i nord.

- Isolerte hendelser andre steder i verden må ikke få ødelegge det man har bygget opp i Arktis, sa han, men var enig med komitémedlemmene i at USA må være vaktsom og være forberedt om noe skulle endre seg.


"Sørgelig" med bare to isbrytere

Russlands robuste isbryterkapasitet ble trukket frem av flere, og representantene bekymret seg over at den amerikanske kystvakten bare har to fungerende isbrytere. Også Papp karakteriserte dette som «sørgelig».

Under besøket i Alaska nylig lovte presidenten at USA skulle styrke sin isbryterflåte. Prisen på en isbryter antas imidlertid å være rundt en milliard dollar, og det er penger som er vanskelig å skaffe i en tid der politikerne kappes om å slipe sparekniven. Det hjelper heller ikke at Kongressen ikke makter å samle seg om annet enn midlertidige budsjetter, noe Papp hentydet til i et av sine svar. Det er både frustrerende og lite effektivt å måtte operere uten visshet for budsjettsituasjonen, sa han.

Det er ett år siden sist Representantenes Hus holdt en høring om Arktis. Ti representanter deltok i dagens spørsmålsrunde, de fleste republikanere. Tags