Arbeidsgiveravgift og EU: - Alt håp ikke ute

Trond Haukanes er den nye direktøren ved Nord-Norges representasjonskontor i EU-hovedstaden Brussel. (Foto: Arne Finne)

- Det er for tidlig ennå å kunne fordele skyld, men det er ting som tyder på at prosessen har falt mellom to regjeringer og et norsk Stortingsvalg.

Det sier direktør Trond Haukanes ved Nord-Norges EU-kontor i Brussel etter at «avgiftssjokket» fra ESA rammet deler av nordnorsk næringsliv like før helgen. For mens Norge var opptatt med skifte av regjering innførte ESA reglene som unntok energi-, finans- og transportsektoren fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.


Skylder på hverandre

Ikke uventet skylder den gamle regjeringskonstellasjonen på den nye regjeringen – og omvendt. (Se bl.a. artikkel i Nordlys).

- Det er klart at dette kom overraskende på arbeids- og næringslivet i Nord-Norge, men de som har fulgt godt nok med vil nok se at dette ikke kommer helt som lyn fra klar himmel. Unntakene for disse sektorene har vært kommunisert og diskutert underveis, men det falt muligens mellom to regjeringer da selve vedtaket ble fattet. Og det er vel slik det står i Nordlys, at man hadde håpet å få ordnet opp før reglene ble vedtatt, sier Haukanes i en kommentar til High North News.


Gruppeunntak er mulig

Lederen av Nord-Norges eget lobbykontor i EU-hovedstaden Brussel er klar på at økningen i arbeidsgiveravgiften for de aktuelle sektorene er dramatisk for store deler av nordnorsk næringsliv. Spesielt i Finnmark og Nord-Troms, der man går fra null til 14,1 prosent med virkning fra 1. juli i år. Men alt håp er ikke nødvendigvis ute.

- Det er mulig å se for seg ulike former for gruppeunntak – slik verftsindustrien tidligere har fått får reparasjon av fiskebåter. Dette er prosesser som ennå ikke er ferdige, og det gjelder å komme med gode innspill og begrunnelser til de respektive departementene. De nye avgiftssatsene behøver ikke å slå ut i full bredde i alle deler av de tre sektorene, sier Trond Haukanes. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: