Alaska leter etter penger

Mulighetene i Arktis åpner seg, men Alaska mangler økonomiske midler. Nå letes det etter alternativ finansiering av infrastruktur.

Alaska Dispatch skriver om behovet for å etablere havner og annen infrastruktur - og om det som oppfattes som en manglende velvillighet fra Washington. Senator Lesil McGuire fra Anchorage sier det slik til avisen:

"We have not been able to get the attention of the federal government, they just do not think like an Arctic nation. Polar-class icebreakers are being built around the Arctic, even by China, but the state's congressional delegation hasn't been able to get a new U.S. icebreaker built. "

Nå er McGuire blant dem som vil utrede finansieringsmodeller som kombinerer statlige og private bidrag.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: