52 millioner til fredsarbeid mellom Norge og Russland

Barents Games har vært en stor suksess og en arena for unge mennesker i Barentsregionen som blir å leve videre og som arrangeres i Luleå i 2018. (Foto: Barentssekretariatet)
Nærmere 52 millioner kroner gikk til 226 norsk-russiske samarbeidsprosjekter i året som gikk. – Barents Games har blitt et mønsterprosjekt, sier leder Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet.


Nærmere 52 millioner kroner gikk til 226 norsk-russiske samarbeidsprosjekter i året som gikk. – Barents Games har blitt et mønsterprosjekt, sier leder Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet.

Barents Games i Bodø ble det største enkeltprosjektet Barentssekretariatet støttet i 2017. Idrettsarrangementet samlet 600 ungdommer fra Norge, Sverige, Finland og Russland, de møttes til tvekamp i 15 forskjellige idrettsgrener.

- Barentssekretariatet innvilget prosjektet med 3,6 millioner kroner. Barents Games har blitt et mønsterprosjekt for hvordan organisasjoner kan jobbe på tvers av grenser i Barentsregionen for å utvikle noe helt unikt. Det mener vi det er veldig viktig å støtte opp under, sier Fordal.

Vinterutgaven av Barents Games arrangeres i mars 2018 i Luleå, Sverige.

- Barentsidretten handler om å bygge vennskap på tvers av landegrensene, om å utvide horisonten og øke forståelsen for hverandres kulturer. Gjennom dette arbeidet er vi med på å legge til rette for at ungdom engasjerer seg, og vi er med på å bryte ned fordommer. Barentssamarbeidet er fredsarbeid i praksis, sier Mona Lisa Skipnes, leder for idrettssamarbeidet i Barentsregionen. 

 

Etter tre år med penger fra Utenriksdepartementet (UD) venter Barentssekretariatet og leder Lars-Georg Fordal på svar om midler for videre folk til folk-samarbeid. (Foto: Barentssekretariatet)

Flere søknader

Barentssekretariatet mottok 293 søknader om prosjektstøtte i året som gikk. Hele 226 av disse fikk innvilget finansiering fra Barentssekretariatet.

Prosjekter som involverer utdanning og kompetanse-overføring tilhører den kategorien som fikk mest støtte, mens kulturprosjekter og idrettsprosjekter fyller de to andre plassene på topp tre-lista.

- Det er flott å se at en stor del av Barentssekretariatet midler går til utdanning og unge. Det er de som skal drive Barentssamarbeidet videre. Og jeg er godt fornøyd med at aktiviteten går opp, sier Fordal.

Er det noe han savner etter 25 år med barentssamarbeid, så er det enda større bredde i søknadene som kommer inn.

- Idrett og kultur går bra, det er nesten som det ruller av seg selv. Det jeg savner er samarbeid innen næringslivet. Det er litt komplisert og ikke så enkelt å starte næring i Russland, så jeg tror vi må satse på unge i oppstartfaser og tilrettelegge for samarbeid der, sier lederen, og viser til Barents Entrepreneurs.

- I tillegg var det suksess når reiselivet i Finland, Russland, Norge og Sverige møttes, jeg håper dette samarbeidet kan være til inspirasjon til fremtidige søknader, sier han.

Flest prosjekter i Finnmark

Omkring 50 prosent av prosjektene er hjemmehørende i Finnmark fylke. 30 prosent av prosjektene har en prosjektsøker fra Troms, 18 prosent fra Nordland. Ser man på antall kroner som er bevilget fordeler de seg jevnere på de tre fylkene.

- Ambisjonene for 2018 er å tydeliggjøre at det lønner seg med et godt naboskap, og vi kommer til å fokusere på ungdom, se framover og få flere aktive søkere blant de som vokser opp i dag, sier Fordal.

Han gleder seg over at Barents Games skal arrangeres i Luleå i 2018.

- Da er det 15 idrettslag som har ansvaret, og i dette får de frivillige ungdommene som er med å arrangere, muligheten til å delta i et lederutviklingsprogram, sier han.

Etter tre år med penger fra Utenriksdepartementet (UD) har Barentssekretariatet det siste året vært i dialog for å forhandle om midler til videre samarbeid.

- Jeg håper på minst like mye penger som vi har fått tidligere, og vi venter nå på konkrete forslag fra UD. Det er de som bestemmer, og vi må forholde oss til hvor mye kontakt de ønsker på tvers av grensen til Russland, avslutter Fordal.

 

FAKTA om Barentssamarbeid i 2017:

  • Arctic skills i Murmansk – fagkonkurranse for yrkesskoleelever hvor det konkurreres i montering av do, sveising, dekkskift, vindusmontering, hårklipp og mye mer. Finnmark var representert i Murmansk i 2017
  • Demokrati på norsk – 10 russiske journalister fulgte stortingsvalgkampen 2017 fra Nord-Norge. Kurs i regi av Barents Press.
  • Tråante 2017 -  Finansiering av russisk urfolksdelegasjon fra Barentsregionen ved 100-årsmarkeringen av det første samiske landsmøtet i Trondheim 1917.
  • Trafikkonferanse i Arkhangelsk – Trafikkskoler fra Nord-Norge reiser til Russland for å inspirere og fortelle om norsk trafikkopplæring. Målet er å bidra til å styrke trafikkopplæringen og trafikksikkerhet i Barentsregionen.
  • Barents Exchange – Nettverksarrangement med formål å skape tettere kontakt og øke kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom norske og russiske lhbti-aktivister i Barentsregionen.

FAKTA om Barentssekretariatet:

  • Barentssekretariatet er et kompetansesenter i Nord for norsk-russisk samarbeid og forvalter midler som skal gå til samarbeidsprosjekter mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland.
  • Målet er å bidra til tilitsbygging og kontakt mellom folk og organisasjoner på begge sider av den norsk-russiske grensen.
  • Barentssekretariatet kaller dette for folk-til-folk-samarbeidet. Midlene kommer i hovedsak fra Utenriksdepartementet.
  • Barentssekretariatet er eid av Finnmark, Nordland og Troms fylkeskommuner.
(Kilde: Barentssekretariatet)

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: