4,5 millioner til utvikling i Narvik

Fylkesrådet i Nordland har bevilget 4,5 millioner kroner til Utviklingsprogram Narvik 2014.

- Med sitt næringsutviklingsselskap Futurum AS har Narvik kommune fått tildelt midler for å gjennomføre et utviklingsprogram for bevaring av eksisterende arbeidsplasser samt realisering av muligheter for nye arbeidsplasser, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (Krf).

Utviklingsprogrammet skal på kort sikt legge større trykk på saker som er under utvikling, øke aktiviteten i bedrifter som har markeder og muligheter, samt øke trykket i strategiske satsningsområder i følge fylkesråden. 

Narvik kommune er sterkt berørt av nedleggelser, nedskjæringer og flytting av arbeidsplasser samtidig med lav tilgang på nyetableringer. På kort sikt er målet med utviklingsprogrammet er å unngå fraflytting, skape nye arbeidsplasser, utnytte ledige lokaler og arealer samt videreutvikle eksisterende næringsliv i kommunen. 

- På lengre sikt vil programmet bidra til å etablere god systematikk for å løfte Narvik fram på områder som olje og gass, industriutvikling, reiselivsutvikling, offentlige arbeidsplasser, grønt og attraktivt transportknutepunkt og gode samhandlingssystemer emllom næringsliv og kompetansemiljø, sier Knutsen. 

Nordland fylkeskommune gikk i 2013 inn i et treårig samarbeidsprosjekt.  I 2013 ble den årlige bevilgningen satt til kr. 4.000.000,- under forutsetning at kommunen og private aktører i Narvik stilte med like store midler. Det ble også gitt tilsagn om delfinansiering av en industristilling. 

Tags