Utlyser 136 nye oljeblokker - 125 i Barentshavet

Olje- og energiminister Tina Bru.
– Jevnlig tilgang på nytt leteareal er avgjørende for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tina Bru. Foto: OED - NTB Scanpix

Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde, fordelt på åtte områder i Barentshavet og ett område i Norskehavet.

– Jevnlig tilgang på nytt leteareal er avgjørende for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel. Ved å sette i gang 25. konsesjonsrunde samtidig som vi har de årlige tildelingene i forhåndsdefinerte områder – TFO, får olje- og gassnæringen tilgang til areal både i mindre kjente og kjente områder. Konsesjonsrundene er en av bærebjelkene i petroleumspolitikken, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

De ni områdene omfatter areal i totalt 136 blokker, hvorav 11 ligger i Norskehavet og 125 i Barentshavet.

– De siste månedene har vært særdeles utfordrende, også for oljeselskapene og leverandørindustrien. Det er viktig å ikke miste de mer langsiktige mulighetene av syne i en krisesituasjon. Vi trenger nye funn for å opprettholde sysselsetting og verdiskaping fremover. Jeg har god tro på at de mulighetene vi nå tilbyr i Barentshavet og Norskehavet vil være attraktive for selskapene og bidra til økt verdiskaping og aktivitet i nord på sikt, fortsetter olje- og energiministeren.

Ventet på den nye iskanten

I høringsbrevet heter det at: «Nummererte konsesjonsrunder er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel og omfatter de geologisk minst kjente områdene på sokkelen. Det er i disse områdene det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. Utforskning i disse områdene er derfor avgjørende for å opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel over tid».

Teppebomber Barentshavet med nye oljelisenser.
Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge til NRK.

Høringsfristen for 25. konsesjonsrunde er satt til 26. august 2020. Konsesjonsrunden har vært utsatt i påvente av ny forvaltningsplan for BarentshavetI den nye forvaltningsplanen ble en ny definisjon av iskanten lansert, og dermed også grensen for hvor langt nord det er lov å lete etter olje og gass.

– Et gedigent hån

I et intervju med NRK kaller leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym, forslaget for et gedigent hån mot framtidens generasjoner:

– Dette er et gedigent hån mot fremtidige generasjoner og de millioner av ungdommer som klimastreiker. Verden skal halvere klimagassutslippene på ti år. Da kan ikke Norge fortsette å kaste nye oljelisenser etter fossilindustrien, sier Pleym til NRK.

Han mener regjeringen «teppebomber Barentshavet med nye oljelisenser» og «gir blaffen i klimavitenskapen».

Tags