- Mineralnæringen trenger nasjonal finansiering

Utvinning av mineraler, som kobber, en en absolutt forutsetning for å kunne gjennomføre noe grønt skifte. Tomas Norvoll (t.v.) og Daniel Bjarmann-Simonsen er enige om at det må en ny tilnærming og kraft til for å komme fra ord til handling i norsk mineral- og gruvepolitikk. (Foto: Giovanni Dallorto, via Wikimedia Commons, Trond Erlsen Willassen, NFK og Arne F. Finne. Montasje HNN).
Utvinning av mineraler, som kobber, en en absolutt forutsetning for å kunne gjennomføre noe grønt skifte. Tomas Norvoll (t.v.) og Daniel Bjarmann-Simonsen er enige om at det må en ny tilnærming og kraft til for å komme fra ord til handling i norsk mineral- og gruvepolitikk. (Foto: Giovanni Dallorto, via Wikimedia Commons, Trond Erlsen Willassen, NFK og Arne F. Finne. Montasje HNN).

- Det må være mulig å lære av petroleumsvirksomheten når vi skal finansiere mineralnæringen.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (A) i Nordland etterlyser en bedre statlig strategi for å få i gang ny mineralnæring i Norge, og statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) i Nærings- og fiskeridepartementet sier seg i stor grad enig.

Helt ny tilnærming

- Vi er nødt til å ha en helt annen tilnærming til mineralnæringen for faktisk å klare å fokusere nye prosjekter, sier Bjarmann-Simonsen til High North News.

Under Nordlandskonferansen i Bodø tirsdag fremhevet Tomas Norvoll mineralnæringens helt avgjørende rolle for i det hele tatt å kunne snakke om noe grønt skifte.

- En el-bil trenger tre ganger så mye kobber som en konvensjonell bil. Innen 2035 vil hele verdens kobberproduksjon måtte brukes til bygging av el-biler alene.

Tålmodig og langsiktig

Vi må stille spørsmål om hvordan vi skal få mer kapital inn i mineralnæringen, sa Norvoll, og understreket behovet for tålmodig og langsiktig kapital.

- Kan vi lære av modellen fra petroleumsnæringen, der staten tar mye av kostnadene ved letingen og høster av overskuddet ved produksjon? spurte Norvoll.

Statssekretær Bjarmann-Simonsen er enig i Norvolls beskrivelse av situasjonen.

Fra ord til handling

- Vi har ikke begynt å drøfte dette konkret, men det som er sikkert er at det er av regional og nasjonal interesse å forme en politikk som gjør at vi faktisk kommer fra ord til handling.

Dette er definitivt en diskusjon som egentlig er i startgropa, det hører vi også gjennom innspillsmøter med næringen.

Det er et bra initiativ, der vi nok kan finne felles synspunkter, sier Daniel Bjarmann-Simonsen.

En industristrategi på toppen

Norvoll og Bjarmann-Simonsen understreker også viktigheten av å ha en industristrategi som følger utviklingen i mineralnæringen.

- Det må skapes varige verdier lokalt og regionalt, det må rett og slett bygges kompetansearbeidsplasser i forbindelse med utvinningen av mineralene.

Grunnrente er en ting, men det er enda viktigere at det skapes kompetansearbeidsplasser på toppen.

Ingen mobilfabrikk i Tana

Det hjelper jo ikke at vi roper om at alle mobiltelefoner har en bit kvarts fra Tana i seg – hverken Samsung eller I Phone bygger noen mobiltelefonfabrikk i Tana av den grunn. Det må være mere igjen etter gruvedrift enn et hull i bakken, sier Tomas Norvoll.

Bjarmann-Simonsen peker på at mineralutvinning er den viktigste innsatsfaktoren til det grønne skiftet, og Norges store muligheter til nettopp å re-industrialisere mineralene.

- Vi er så høykompetente og så spesialisert teknologisk at vi har en evne til å re-industrialisere i Norge også på dette området – slik vi også gjør det innenfor den maritime sektoren.

-

Les også: - Bruk Nordsjømodellen for å finansiere mineralnæringen

 

Tags