Kun Finnmark opprettholder søkertallet til Politihøgskolen

SØKERE FRA HELE LANDET: Selv om søkertallene går ned, så er det likevel fortsatt mange som vil bli politi. Og søkerne kommer, i varierende grad, fra hele landet. Foto: Tom Christer Holme
Selv om søkertallene går ned, så er det likevel fortsatt mange som vil bli politi. Og søkerne kommer, i varierende grad, fra hele landet. Foto: Tom Christer Holme

Færre søker seg inn til Politihøgskolen og hos noen politidistrikter er tilbakegangen betydelig. Men, det er ett unntak: Finnmark holder stand.

Det nordligste politidistrikt har vel å merke det klart laveste antallet søkere, men distriktet opplever ikke tilbakegang, som i alle øvrige distrikter, og skiller seg med dette klart ut.  

- Befolkningsgrunnlag må tas med i betraktningen i dette bildet, spesielt når det gjelder sammeligning av antall søkere mellom distriktene, skriver Politihøgskolen i en pressemelding.

High North News skrev i forrige uke at politimesteren i Finnmark ønsker seg en desentralisert politiutdanning, og da gjerne tilknyttet den samiske skolen i Kautokeino. 

Konfrontert med ønsket, svarte rektor ved Politihøgskolen at hun gjerne diskuterer ulike samarbeidsformer. 

 

Siden rekordåret i 2016 har søkertallene gått ned. 4063 søkte Bachelor i politiutdanning ved Politihøgskolen i 2019, 643 færre en året før. 2789 hadde politiutdanning som sitt høyeste ønske, 1. prioritet – det er 609 færre en året før.

- Det aller viktigste er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere til slutt i opptaket. Årets søkertall skal kunne gi oss det. Mye tyder på at nedgangen i søkerinteresse nok først og fremst er et resultat av usikkerhet knyttet til muligheten for jobb etter endt utdanning, sa seksjonsleder Ann-Lisbeth Framaas ved Politihøgskolen da hovedtallene ble fremlagt for kort tid siden. 

Politihøgskolen understreker at det er naturlig med svingninger og variasjoner i søkertall fra regioner og distrikter. Søkergrunnlaget er basert på demografiske forhold. Det kan være befolkningsgrunnlag og -utvikling, men også størrelsen på - og sammensetningen av - ungdomskull.

Politiutdanningen har fortsatt søkere fra hele landet, dette er et viktig og uttalt mål. Det er også interessant med fordelingen av søkere mellom distrikter, og utviklingen av søkerinteressen i hvert distrikt.

Det endelige opptaket kan komme til å vise en annen fordeling enn søkertallene fra distriktene.

Tags