Kina trues av mangel på naturgass, får nød-levering av LNG fra russisk Arktis

Det isbryter-klassifiserte lasteskipet Vladimir Voronin laster av flytende naturgass ved havna i kinesiske Shenzhen. (Foto: Guangzhou Daily, med tillatelse.)

Kina står overfor mangel på naturgass og har mottatt en nød-leveranse av flytende naturgass fra russisk Arktis. Leveransen ankom Shenzhen i Kina med lasteskipet Vladimir Voronin sist fredag.

Prisen på naturgass har nådd rekordhøyde både i Asia og i Europa. Kina står fortsatt overfor en innenlands mangel på energi, særlig i sektorene for mellom- og nedstrøms energi for kraftproduksjon og industriell bruk. Landet har nå vendt seg mot Arktis for å få ekstra tilførsel av energi, og mottok 70 000 tonn flytende naturgass (LNG) som har blitt produsert ved Novateks anlegg Yamal LNG.

Lasten ble levert via Den nordlige sjøruten i Russland om bord på et LNG-lasteskip med isbryterkapasiatet, Vladimir Voronin.

Stilt overfor mulighetene for å ikke kunne garantere forsyning av naturgass til lokale kraftstasjoner som er drevet av gass koordinerte Kinas statlige rørledningsnettverk, National Pipeline Network Group, nødleveransen av LNG fra Arktis.

Underveis ble leveransen flyttet frem ytterligere fire dager for å sikre at man kunne møte Guangdon-regionens behov for gass til husholdningene, samt møte toppene i kraftproduksjon i området Hong Kong og Macau.

Det kinesiske selskapet Shenzhen Natural Gas Company mottok LNG-leveransen som kom med lasteskipet Vladimir Voronin, som har isbryterkapasitet. Kilder beskriver leveransen som en nød-leveranse for å møte behovet før den kommende vinteren. LNG fra russisk Arktis ble også sent til Japan på samme måte sist vinter.

Kina tjener på økt tilgjengelighet langs NSR

Skipets 70 000 tonn LNG vil være nok til å generere 450 millioner kilowattimer, tilstrekkelig til å møte elektrisitetsbehovet hos de 1,5 millioner innbyggerne i området for en måneds tid. Kinesiske medier hyllet leveransen som en demonstrasjon av Kinas vellykkede diversifisering av naturgass-import, som tar i bruk «is-silkeveien» langs den nordlige kysten av Russland.

Høy etterspørsel etter russisk gass

Kina og Russland har det siste tiåret samarbeidet om energiutvikling i Arktis, særlig naturgass ved Yamal LNG-anlegget til Novatek, det første LNG-anlegget i området. Kina tjener på at Den nordlige sjøruten (NSR) er mer tilgjengelig og kan være en viktig fraktrute for russisk naturgass de neste 30 til 50 årene.

Europeiske og asiatiske politikeres mål om omstilling til renere kraftproduksjon for å redusere CO2-utslipp vil legge ytterligere press på naturgass. Den pågående energimangelen i Europa og deler av Asia har resultert i at prisen på naturgass har nådd nye rekordnivåer, og Russland opplever rekordstor etterspørsel etter landets naturressurser.

Russland nektet nylig å øke leveringen av naturgass til Europa, og et økende volum med flytende naturgass fra landets arktiske anlegg i Yamal vil flyte mot Asia i kommende år, noe som mest sannsynlig vil resultere i endrede markedsbetingelser for russisk hydrokarboneksport til begge verdensdelene.

Vladimir Voronin forlater Shenzhen. (Foto: Guangzhou Daily, med tillatelse)

Investeringer i russisk gass

Kinas innsats for å redusere avhengigheten av kull til fordel for renere fossile brennstoffer, særlig naturgass, vil uunngåelig gjøre import av LNG fra Russland enda viktigere.

Import av naturgass vil for kinesiske provinser være essensielt for å møte standarder for renere energi som gis fra landets myndigheter. Da provinsene begynte å frykte at de ikke ville nå målene om ren energi som Beijing hadde satt, steg etterspørselen etter naturgass dramatisk.

Som et resultat av dette har flere provinser stått overfor mangel på naturgass til kraftproduksjon, noe som igjen har ført til rasjonering av elektrisitet og nedstenging av energi-intensive industrier i produksjons- og oljesektoren.

Det neste LNG-prosjektet i russisk Arktis kalles Arctic LNG2. Det skal være i drift i 2023 og levere ytterligere naturgass til Kina. Russland er i øyeblikket den sjette største leverandøren av LNG til Kina, men vil stige opp til pallplassering i løpet av få år.

Flytende naturgass fra Arktis er ikke Kinas eneste nye kilde til naturgass. I fjor begynte landet å bygge på den sørlige delen av en rørlinje fra Sibir kalt ‘China-Russia East natural gas pipeline’, også kalt ‘Sibirs kraft’. Den leverer LNG fra Sibir i Russland til Shanghai i det østlige Kina.

Rørlinja vil til slutt være hele 5 111 kilometer lang. Når den er fullført i 2025, vil den levere 38 milliarder kubikkmeter naturgass til Kina. President Putin har nylig lansert ideen om en Sibirs kraft-rørledning nummer to.

Les også

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Tags