Grønland inndrar urangruvelisens fra kinesisk selskap

Kvanefjell Greenland Mining and Energy
Bilde fra en annen gruve på Grønland, urangruveprosjektet Kvanefjell. (Foto fra feltarbeid på KvanefjelL: GME)

Lisensen ble inndratt på grunn av manglende aktivitet og manglende garanti-innbetalinger, sier selvstyreregjeringen på Grønland.

Ifølge Reuters har Grønland tatt tilbake utvinningstillatelsen som et kinesisk gruveselskap hadde for å utvinne jernmalm i ei gruve nær hovedstaden Nuuk. General Nice, en kinesisk kull- og jernimportør tok kontroll over gruveprosjektet Isua i 2015, etter at den tidligere eieren London Mining gikk konkurs. General Nice ble det første kinesiske selskapet som hadde rettigheter til å utvinne mineraler på Grønland.

Tillatelsen ble tilbakekalt på grunn av mangel på aktivitet på stedet, sa selvstyreregjeringen i en uttalelse. Tillatelsen kan tilbys andre interessenter så snart den er formelt tilbakelevert. Selskapet har heller ikke foretatt avtale garanti-innbetalinger, heter det i uttalelsen.

Den grønlandske selvstyreregjeringa ber om at alle geologiske data blir returnert, at en utestående betaling på 1,5 millioner danske kroner settes inn, og at gruveområdet ryddes. London Mining, som fikk utvinningstillatelsen i 2013, planla opprinnelig å leie inn rundt 2 000 kinesiske arbeidere for å bygge og drive gruva, og hadde et mål om å besørge Kina med rundt 15 millioner tonn jernmalm årlig.

Selskapet lyktes imidlertid ikke med finansieringen. Den grønlandske selvstyreregjeringen sier den støtter gruvedrift som tar miljøansvar. Tidligere i år har regjeringen forbudt utvinning av uran, noe som i praksis satte en stopper for Kvanefjell-gruven (Kuannersuit). Kvanefjell-gruven har en av verdens største forekomster av sjeldne mineraler og er deleid av et kinesisk selskap.

General Nice prøvde også å kjøpe en forlatt marinebase på Grønland fra Danmark i 2016. Men myndighetene i København la ned veto mot dette på grunn av sikkerhetshensyn, sa kilder til Reuters den gangen. I 2018 avviste Grønland et tilbud fra en kinesisk statseid bank og et statseid anleggsfirma om å finansiere og bygge to lufthavner på Grønland.

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blit oversatt av Elisabeth Bergquist.

Tags