Første covid-smitte på Svalbard

Longyearbyen er i endring både fysisk og samfunnsmessig
Koronapandemien har nådd Longyearbyen. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

Svalbard har vært smittefri til nå, men nå meldes om flere tilfeller av covid-19 i Longyearbyen.

Svalbard har vært koronafri inntil nå. Men torsdag meldte Sysselmesteren på Svalbard om flere tilfeller av covid-19 på øya.

Smittevernoverlegen anbefaler flere tiltak og Longyearbyen lokalstyre vil også dele ut gratis selvtester.

Både fastboende og tilreisende er smittet. Situasjonen ble drøftet i et møte i beredskapsrådet for Svalbard torsdag. Medlemmene i beredskapsrådet er enige om at det foreløpig ikke er behov for å pålegge strenge tiltak.

Selvtesting

– Vi oppfordrer folk til å holde avstand og sprite hendene, holde seg hjemme hvis man er syk og teste seg hvis man har symptomer på smitte, sier smittevernoverlege Knut Selmer ved Longyearbyen sykehus i en pressemelding.

– Vi anbefaler folk om å bruke munnbind i butikker hvis det ikke er mulig å holde avstand, sier han.

Longyearbyen lokalstyre vil etablere en utdelingsstasjon for selvtester i nærheten av Næringsbygget.

Følger situasjonen nøye

Så snart utdelingsstasjonen er i drift, vil det bli utdelt gratis selvtester til prioriterte grupper i Longyearbyen, i første rekke personer med luftveissymptomer, uvaksinerte nærkontakter og barnehagebarn, skoleelever og studenter.

Det vil bli lagt ut nærmere informasjon om plassering og åpningstid for utdelingsstasjonen så snart dette er klart.

– Vi stiller oss bak rådene fra smittevernoverlegen. Vi følger situasjonen nøye framover og har løpende kontakt med smittevernoverlegen og Longyearbyen lokalstyre, samt sentrale helsemyndigheter, sier sysselmester Lars Fause.

Les også:

Tags