Amerikanske forskere ruster til kamp

Since the new administration took over, climate information has disappeared from government websites, government-sponsored scientists have been silenced, and Trump has promised to hunt down whistleblowers in the bureaucracy. Scientists are gearing up for a fight. (Foto: Erik McGregor/Pacific Press/LightRocket via Getty Image).
President Trump og hans medspillere er skeptiske til vitenskapen generelt og klimaforskningen spesielt. Men nå ruster amerikanske forskerne til kamp.


President Trump og hans medspillere er skeptiske til vitenskapen generelt og klimaforskningen spesielt. Den siste måneden har offentlige websider blitt rensket for klimainformasjon, forskere har fått munnkurv, og Trump-administrasjonen har startet klappjakt på motstandere i byråkratiet. Men nå ruster de amerikanske forskerne til kamp.

Det skal mye til før forskerne vender seg bort fra dataskjermer og mikroskop for å engasjere seg i politikk, men presidentskiftet i USA har fått vitenskapsmiljøet til å mobilisere som aldri før.

- Det vi ser nå er en stor trussel mot vitenskapsbasert politikkutforming og publikums tilgang til vitenskapelig informasjon, sier Michael Halpern fra Union of Concerned Scientists (UCS), til amerikansk presse.

UCS har i en årrekke arbeidet for å avsløre politisk innblanding i vitenskapelig arbeid.

- Under George W. Bush’s administrasjon dokumenterte vi en rekke forsøk på politisk styring av forskning. Det var også eksempler på det under Obama. Men vi har aldri sett noe verre enn nå, understreker Halpern.

Klimainformasjon forsvinner

Donald Trump ga i valgkampen klare signaler om at han ville endre USAs klimapolitikk dramatisk. Både Trump og mange av hans støttespillere har markert seg som klimaskeptikere, og den nye administrasjonen har som ventet gått hardt ut mot det de betrakter som overregulering av næringslivet og overdrivelser fra forskerne.

Etter presidentinnsettelsen ble informasjon om klimaendringer fjernet fra websidene til Det hvite Hus. Miljøverndepartementet, EPA (Environmental Protection Agency), fikk først beskjed om å renske bort all informasjon om klima fra sine websider, men dette ble moderert etter protester. I Energidepartementet (DoE) forlangte Trumps overgangsteam å få detaljert informasjon fra tidligere møter om klima, hvem som hadde deltatt og hva som hadde blitt sagt. Departementets ledelse nektet imidlertid å utlevere dette, men signalene om at man nå jaktet på byråkrater som hadde arbeidet med klimaspørsmål ble mottatt med forskrekkelse blant offentlig ansatte i hele USA, ikke minst forskere.

På toppen av dette kom ordren til EPA, DoE og mange andre departementer om å legge lokk på all informasjon utad inntil videre, inkludert nøytral informasjon fra forskningsprosjekter som vann- og luftmålinger, fordi dette skulle gjennomgås av politisk ledelse.

Tildelinger til forskningsprosjekter er stilt i bero, forskere som opererer med offentlig støtte får ikke uttale seg til publikum eller pressen, og informasjonslekkasjer etterforskes aggressivt. I forrige uke ble Trumps klima- og EPA-skeptiske kandidat til EPA-administrator, Scott Pruitt, godkjent av Senatet, til mange forskeres store fortvilelse.

Alarmerende

- Dette er alarmerende, sier Cathleen Kelly, seniorforsker i tankesmien Center for American Progress, og en av USAs fremste eksperter på klimapolitikk.

- Når kvalitetssikret vitenskap holdes tilbake fra publikum, slik Trump-administrasjonen synes å ønske, er det sensur. Hvis vitenskapelige resultater vannes ut av politisk styring, noe som ser ut til å ligge bak Trumps pålagte gjennomgang av forskningsresultater fra vitenskapsorienterte deler av statsadministrasjonen, er dette ikke lenger vitenskap. Da blir det propaganda som er skreddersydd for å feilinformere amerikanere om trusselen fra klimaendringer og forurensning.

Trump-administrasjonens forsøk på økt politisk kontroll har fått vitenskapsmiljøet til å se rødt, og nå mobiliserer både forskere og byråkrater. I likhet med presidenten tyr de til sosiale medier for å nå ut med sitt budskap.  Twitter flyter over av meldinger via anonyme, «alternative» kanaler som @altEPA, @RogueUSDoE og @altUS_ARC (US Arctic Research Commission), der informasjon og kommentarer fra Trump-motstandere på innsiden av administrasjonen formidles. Pressen melder om rekordhøye antall varslinger fra forskningsmiljøene og departementene via krypteringsapper som Signal og SecureDrop, laget for å gi «whistleblowers» mulighet til å sende bekymringsmeldinger uten å bli oppdaget av arbeidsgiver.

#Sciencenotsilence

Studenter og forskere strømmer til universiteter og forskningsorganisasjoner for å bidra i såkalte «hackathons», der data lastes over fra mer offentlige servere til sikre servere og websites som DataRefuge og InternetArchive.

Frykten er at Trump-administrasjonen skal fjerne data som er samlet inn over lang tid, slik at det blir vanskeligere å argumentere for klimaendringene, ikke minst i nord.  #Sciencenotsilence er blitt et kamprop på nettet. Amerikanske medier bringer daglig historier om forskere og «nerder» som aldri før har brydd seg om politikk, men som nå engasjerer seg sterkt. I april planlegges protestmarsjen March for Science i Washington, der arrangørene oppfordrer til å «gå ut fra laboratoriet og ut på gata».

- Dersom denne administrasjonen svekker eller gjemmer bort føderale klima- og miljørelaterte forskningsresultater, vil det svekke styringsevnen på alle myndighetsnivåer. Og om disse forsøkene på å skremme ansatte til å tie, undergrave fakta og feilinformere publikum fortsetter, vil det undergrave USAs demokrati og vår troverdighet internasjonalt, advarer Cathleen Kelly.

Budsjettkutt i vente

I sin tale til Kongressen denne uken unngikk president Trump å si noe om klima. Han understreket imidlertid sitt budskap om behovet for å kvitte seg med reguleringer som begrenser næringslivets evne til å skape nye jobber, og har allerede vist at han vil oppheve mange av de miljøkravene som ble styrket under president Obama.

Det sies at Trumps budsjettforslag vil medføre rundt 20 prosent kutt i staben til Envintonmental Protection Agency, og at programmer som skal hjelpe lokalsamfunn i Alaska med å tilpasse seg klimaendringene kan bli eliminert.

Det endelige resultatet vil ikke bli klart før Kongressen har behandlet budsjettet, men ett er sikkert: Klimaforskernes bekymring og protestvilje vil neppe avta med det første.


Cathleen Kelly er seniorforsker i tankesmien Center for American Progress og en av USAs fremste eksperter på klimapolitikk.
Cathleen Kelly er seniorforsker i tankesmien Center for American Progress og en av USAs fremste eksperter på klimapolitikk.
Michael Halpern fra Union of Concerned Scientists (UCS) i USA.
Michael Halpern fra Union of Concerned Scientists (UCS) i USA.

Tags