Vil løfte frem samisk næringsliv med nytt veikart

I et arbeid for å styrke næringsutviklingen i de samiske områdene skal regjeringen utarbeide et veikart for samisk næringsliv i samarbeid med Sametinget.

Det melder regjeringen i en pressemelding.

– Vi vil bidra til å utløse potensialet i samisk næringsliv og bygge videre på suksesshistoriene som finnes her i Sápmi. Vi er fast bestemt på å legge til rette for næringsutvikling som ikke bare skaper verdier og arbeidsplasser, men også ivaretar og fremmer samisk kultur og identitet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Veikartet for samisk næringsliv vil være et verktøy for å identifisere vekstmuligheter i hele bredden av næringslivet. Det handler om å videreutvikle tradisjonelle samiske næringer og å utnytte mulighetene som finnes på områder som reiseliv, kreativ næring og annen samisk kulturbasert virksomhet, sier næringsministeren.