Vellykket solcelleprosjekt i utkant-Grønland

Et nytt energiprosjekt i bygda Ikerasaarsuk på Grønland som kombinerer energi fra solcellepaneler med tradisjonell energi har vist seg å være svært vellykket, skriver Sermitsiaq.

Når 90 prosent av batteribanken knyttet til solcellepanelene er fylt opp, slår de dieseldrevne motorene seg av, og solcelle-batteriet overtar elforsyningen til hele bygda. Når batterikapasiteten har falt til 30 prosent, tar motorene igjen over.

Forbruket av diesel har falt fra 6.810 liter i april i fjor til 4.921 liter i samme periode i år. Lokalbefolkningen er også svært tilfreds med at elforsyningen er fullstendig lydløs mens solcelle-energien er i bruk.

Grønland har siden 1993 vært delvis selvforsynt med energi, men er fortsatt avhengig av importert diesel, tross økende egen produksjon av energi.