Vanlige medisiner utilgjengelige på Island

En rekke ordinære medisiner er eller har i perioder vært utilgjengelige på Island på grunn av at farmasiselskapene foretrekker større markeder.

Stoffskiftemedisiner, midler mot hemoroider, allergi-nesespray, betablokkere og helt ordinær antibiotika er blant midlene som er eller har vært utilgjengelige i sommer, skriver Iceland Review.

Det har vist seg vanskelig å overkomme utfordringen med manglende medisiner. I mange tilfeller har ikke apotekene lov til å gi kundene erstatningsprodukter dersom de er fri for den opprinnelig utskrevne medisinen. Da må pasienten tilbake til legen for å få ny resept, noe som gir økt økonomisk belastning for pasienter og også fører til økt press på leger, klinikker og helsevesenet forøvrig.