Sysselmannen på Svalbard søker ny jobb

Sysselmann Kjerstin Askholt er en av seks søkere til stillingen som politimester i Agder politidistrikt. Askholts åremål som sysselmannen går ut 1. oktober neste år. Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle både som politimester og fylkesmann.