Støtte til kvenske språk- og kulturtiltak for barn og unge

– Regjeringen har en ambisjon om å styrke kvensk språk og kultur, og gir derfor støtte til flere språktiltak som skal vekke språkengasjementet hos barn og unge. Jeg er glad for at vi kan gi støtte til flere gode tiltak som gjør det morsomt både å lære seg kvensk språk og å lære om sin kultur, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Troll-i-ord er et lekebasert språkverktøy for barn i barnehage og skole. Verktøyet består av spill, eventyr og digitalt innhold, og finnes på flere ulike språk. Departementet har tidligere støttet utviklingen av en kvensk versjon, som er i aktiv bruk både i kvenske barnehageavdelinger og i annen språkopplæring for barn.  Nå er det behov for å utvide innholdet i verktøyet med flere aktiviteter, i tillegg til å utvikle en lærer-app til hjelp for personalet i barnehagen eller skolen. Grom AS får 530 000 kroner til oppdatering av språkverktøyet, skriver regjeringen i ei nyhetsmelding.