Store forskjeller for sjøisen i Arktis

Framstredet har denne vinteren hatt mye mer sjøis enn på flere år, mens Barentshavet har vært preget av store områder med åpent hav. 

Det melder Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Forskere ser nå på hvilken betydning rekordvarmt hav har hatt for sjøisen.

Forskere har lenge observert at vinterisen minker raskere i Barentshavet enn noe annet sted. Det er fordi luftmassene er varmere og at området også har fått tilført mer varme fra den Atlantiske havstrømmen. Havisen i Barentshavet er først og fremst nyis, noe som gjør den sårbar for klimaendringer, skriver instituttet.

Instituttet fremhever ekstraordinær temperaturøkning på Svalbard, varmere vann fra vestspitsbergenstrømmen, usedvanlig lite is nord for Svalbard, samt mye is i Framstredet.

– Mye is i Framstredet er ikke nødvendigvis et tegn på at det er mye is i polhavet. Tvert imot kan mye is i Framstredet bety at mye is forsvinner fra polhavet. Det er gjennom her sjøisen hovedsakelig forlater Arktis, forklarer Signe Aaboe, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.