Stor andel vold mot barn i Nunavik

Ferske data viser at nesten fire av fem barn i Nunavik har opplevd traumer i løpet av barndommen, ifølge Nunatsiaq News. Slike traumer kan være vold, omsorgssvikt, overgrep, dysfunksjonelle familier og stress.

Helsepersonell reiste sommeren 2017 til alle de 14 lokalsamfunnene i Nunavik om bord på CCGS Amundsen, et arktisk forskningsskip og isbryter, for å få tilgang til de mer enn 1 300 innbyggerne.

Deltakerne i undersøkelsen rapporterte at 78 prosent av innbygerne i Nunavik har opplevd vold eller traumer som barn. – Dette setter bare tall på noe vi allerede vet, sier Dr Marie Rochette, som er folkehelsesjef i Nunavik.