Søker løsninger på Alaskas høye andel av dødelige flykrasj

Alaska utgjør en stadig større andel av antall dødsfall i USA som skyldes flyulykker. Mens antall dødsfall i pendler, taxi og charterfly har falt over hele USA, har Alaskas andel dødsfall fra slike ulykker økt fra 26 prosent tidlig på 2000-tallet til 42 prosent siden 2016, ifølge Anchorage Daily News.

Eksperter sier det amerikanske luftfartstilsynet FAA (Federal Aviation Administration) ikke har gjort nok for å øke flysikkerheten i delstaten. FAA har oppsynet med luftfarten i landet og har mye av ansvaret for å gjøre flyreiser i Alaska sikrere.

De har en rekke forslag til løsninger: Bedre værinformasjon for flyvere, utvidet bruk av teknologi for å unngå kollisjoner, og å sørge for at piloter får flere muligheter til å bruke teknologi når de skal fly i dårlig vær.

Alaska er den amerikanske delstaten som har mest spredt bosetning. Mer enn 80 prosent av delstatens små lokalsamfunn er ikke tilgjengelig via veisystemet. Fly er dermed en livsnødvendighet i hverdagslivet.