Skreien kom sent, men går så det suser

Søkertallene er klare: Interessen for yrkesfag er økende og flere søker seg nå også til sjømatfag. (Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen/Norges Sjømatråd)
Prisen for fersk torsk ligger nå mer enn 40 prosent over fjoråret.
Torskeprisen ligger nå mer enn 40 prosent over fjoråret. 

2014 var det beste året i Råfisklagets historie, men sammenlignet med fjoråret ligger nå prisen for fersk torsk over 40 prosent høyere. 

- 2015 ser ut til å bli et enda bedre år, sier assisterende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag. 

Siste pris i Norges Råfisklags prisstatistikk er 15,92 kroner per kilo, men forrige måned var prisen oppe i 16,99 kroner per kilo. 

Den store forskjellen fra i fjor, foruten prisen, er at sesongen kom senere i gang. Innsiget av skrei lot vente på seg, og dårlig vær førte til mye landligge. Ut februar var det landet 70.000 tonn fersk torsk, mot 145.000 tonn på samme tid i fjor. 


Næringen går bra

Nå som fisken står langs kysten fiskes det godt -og betales enda bedre.  

- En sterk indikasjon på at næringen går bra, sier Haugland. Høyere pris gir bedre grunnlag for lønnsomhet både for alle ledd i verdiskapningskjeden, fra fiskere til industri. Og selv om kvotene er 10 prosent lavere enn i fjor vil den store prisøkningen ta igjen det tapte og enda litt til. 

- Hva skyldes de gode prisene vi nå ser? 

- Først og fremst er det en positiv utvikling i markedet, det går bedre i Europa. I 2013 og 2014 var prisene historisk lave, og det kom mye torsk i det markedet. Det har skapt et sug, og nå som kvotene har gått litt ned presser det prisen opp. At skreien kom sent i år har også bidratt til å få opp prisene, også ser vi en positiv utvikling i det norske markedet, det er nesten vanskelig å få levert nok, sier Haugland. 


- Prisen vil holde seg

Flere produsenter har de siste par årene satset på nye produkter av skrei, fra fersk porsjonspakket til fiskeburgere. Sammen med økt satsing fra Norge Sjømatråd har det gitt stor økning i etterpørselen. 

Uke 11 og 12, altså neste uke og uken etter, er normalt toppukene i skreisesongen. Svein Ove Haugland tror prisene vi nå ser vil holde seg utover sesongen. 

- Jeg tror etterspørselen er så god at prisene vil holde seg, sier han. 
Norges Råfisklag 

Et av seks fiskesalgslag som organiserer førstehåndsomsetningen av fisk i Norge. 

Norges Råfisklag ivaretar omsetning av torskefisk, skalldyr, bløtdyr og småkval fra og med Finnmark til og med Nordmøre. 
Omsetningen av pelagiske fiskearter (sild, makrell, lodde mv.) ivaretas av landsdekkende Norges Sildesalgslag. 

Hovedkontoret ligger i Tromsø, regionkontorene i Svolvær og Kristiansund. 

I 2014 ble det gjennom Norges Råfisklag omsatt 955.000 tonn fangst (rund vekt) med en samlet verdi på 7,9 milliarder kroner. 

Tags