Senter for hav og Arktis etablerer partnerskap med FNs miljøprogram

Partene vil blant annet samarbeide om problemstillinger knyttet til marin forurensning – spesielt den store mengden plast som havner i havet. 

–­ Det er helt avgjørende at vi beskytter den langsiktige helsen til arktiske og internasjonale farvann, og vi i FNs miljøprogram ser frem til å samarbeide med Senter for hav og Arktis. Vi må høyne den globale ambisjonen om å bygge en bærekraftig blå økonomi, og redusere de negative virkningene plast og annen forurensning har på havet, sier leder for FNs miljøprogram, Erik Solheim.

Partnerskapet ble inngått mandag 29. oktober under den anerkjente internasjonale havkonferansen Our Ocean – i år avholdt på Bali. Fiskeriminister Harald T. Nesvik innledet signeringsseremonien på vegne av den norske regjeringen.

Avtalen – et "Memorandum of Understanding" (MoU) – er et strategisk rammeverk for å oppnå felles mål og utveksle informasjon. Gjennom partnerskapet skal senteret og FNs miljøprogram utvikle kunnskapsbaserte framtidsstudier om havøkonomien, forankret i de internasjonale bærekraftsmålene.

–­ Det blir inspirerende å samarbeide med FNs miljøprogram for å sette havet på den internasjonale dagsordenen, sier direktør ved Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther.