Rydder i regelverket for snøkrabbe

Fiskeridepartementet starter en opprydding i regelverket for snøkrabbe.

I dag må man ha dispensasjon for å fangste snøkrabbe. Denne ordningen oppheves nå, og erstattes av en åpen tillatelsesgruppe i konsesjonsforskriften.

-Disse endringene er en opprydding i regelverket for fangst av snøkrabbe. Nå tilpasses fangst av snøkrabbe til det tradisjonelle regelverket om deltakelse i fiske og fangst. Dette vil også legge til rette for senere innstramninger i hvem som kan fangste snøkrabbe, dersom det skulle bli behov for det, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.