Russland vil fiske sei i Tsjuktsjerhavet

Russiske fiskerimyndigheter er klare til å åpne for tidenes første kommersielle seifiske i Tsjuktsjerhavet nord for Beringstredet, ifølge Arctic Today. Fiskeriene skal starte allerede inneværende år.

Ferske undersøkelser viser at seien har beveget seg nord for Polarsirkelen og inn i Tsjuktsjerhavet, og dette antas å skyldes økt havtemperatur som følge av global oppvarming.

Den anbefalte maksimumskvoten vil være 68.000 tonn, og den totale mengden fisk antas å utgjøre 890.000 tonn.